Big Data in de zorg

Working Paper nr. 19 - Leo Ottes

WRR Working Paper 19 is geschreven als achtergrondstudie voor het project ‘Big Data, privacy en veiligheid’. In dit project verkent de WRR de implicaties van het gebruik van Big Data binnen het veiligheidsdomein.

De achtergrondstudie Big Data in de zorg is uitgevoerd door Leo Ottes, senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Bij de RVS en diens voorgangers heeft Ottes meegewerkt aan de totstandkoming van een groot aantal adviezen en vele achtergrondstudies geschreven, zoals Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en nieuwe beroepen (RVZ, 2011), Sturen op gezondheidsdoelen (RVZ, 2011), Van Alzheimer tot Methusalem (RVZ, 2012), Theorie en praktijk van menselijk gedrag in een solidair zorgstelsel (RVZ, 2013), Een international vergelijking voor het advies Patiënteninformatie (RVZ, 2014) en ConsumenteneHealth: A game changer?! (RVZ, 2015).

In Big Data in de zorg onderzoekt Ottes in hoeverre Big Data een bijdrage kan leveren aan de aanvulling van het grote tekort aan betrouwbare informatie in de zorg. Hij besteedt daarbij onder meer aandacht aan de bronnen voor Big Data-analyses, de gevoeligheid van zorggegevens en de rol van bedrijven als Apple, Google, Samsung en IBM, die de zorg als een aantrekkelijke groeimarkt beschouwen.

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.