International and comparative legal study on Big Data

Working Paper nr. 20 – Bart van der Sloot en Sascha van Schendel

WRR Working Paper nr. 20 is geschreven in het kader van het project ‘Big Data, privacy en veiligheid’. In dit project onderzoekt de WRR de consequenties van het gebruik van Big Data in het veiligheidsdomein.

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.