Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - mei 2022

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Adviesraden werken coronascenario’s verder uit

Nu het normale leven weer is opgepakt en er andere grote problemen zijn die om aandacht vragen, lijkt de pandemie soms al lang geleden. Maar de pandemie is nog niet voorbij. De kans is groot dat we later dit jaar met een nieuwe virusvariant te maken krijgen die dominant wordt. Het is niet van tevoren te voorspellen hoe ziekmakend deze zal zijn en in hoeverre onze opgebouwde immuniteit ons zal beschermen. Het verdere verloop van de pandemie is dus onzeker. Lees meer:

plaatje nieuws over coronascenario mei22_Stad 1 © Inge van Mill_mediatheek
Beeld: ©Mediatheek Rijksoverheid / Fotograaf: Inge van Mil

Corien Prins spreekt de Kamer toe tijdens Verantwoordingsdag

Woensdag 18 mei sprak WRR-voorzitter Corien Prins de Tweede Kamer toe tijdens het Verantwoordingsontbijt over de invloed van digitalisering op het thema ‘verantwoording’: wat betekent digitalisering voor de controlerende taak van de Tweede Kamer? Lees meer:

Decoratieve foto van de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Beeld: ©Rijksoverheid

Adviesraden hebben zorgen over de morgen van jongeren

Op 23 mei is de bundel Jongeren en hun zorgen voor morgen gepubliceerd. Daarin geven veertien adviesraden hun visie op een hoopvolle toekomst voor jongere generaties. De bijdrage van de WRR richt zich op het thema klimaatverandering en gebruikt daarvoor de methodiek future design. Future design lijkt qua ontwerp op een burgerberaad, maar ook een denkbeeldige toekomstige generatie schuift aan. Future design als methode om de belangen van denkbeeldige toekomstige generaties mee te nemen in beleid kan ook in Nederland een stap dichterbij komen. lees meer:

omslag illustratie bundel Jongeren en hun zorgen voor morgen
Beeld: ©RVS

Nieuw adviesproject Media en democratie

Zorgen over desinformatie en polarisering van het maatschappelijk debat: het medialandschap is danig veranderd. Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de democratische rol die de media in onze samenleving vervullen? De WRR is daar een nieuw onderzoeksproject over gestart. lees meer:

plaatje Nieuw adviesproject Media en democratie
Beeld: ©WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank