Corien Prins spreekt de Kamer toe tijdens Verantwoordingsdag

Woensdag 18 mei sprak WRR-voorzitter Corien Prins de Tweede Kamer toe tijdens het Verantwoordingsontbijt over de invloed van digitalisering op het thema ‘verantwoording’: wat betekent digitalisering voor de controlerende taak van de Tweede Kamer? De lezing terugkijken kan via: Debat Gemist | Via Debat Gemist kunt u plenaire debatten en commissievergaderingen van de Tweede Kamer terugkijken.

Vergroot afbeelding Decoratieve foto van de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Beeld: ©Rijksoverheid

De derde woensdag in mei is Verantwoordingsdag. Op deze dag leggen de ministeries aan de Tweede Kamer verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van het voorgaande jaar. Het kabinet presenteert die dag het Financieel Jaarverslag en het Rijksjaarverslag, samen met de verantwoordingsrapporten van de Rekenkamer en de Monitor Brede Welvaart van het CBS. De Tweede Kamer opent de dag traditioneel met het Verantwoordingsontbijt.

Aansluitend op Verantwoordingsdag vindt 23 en 24 mei het tweedaagse kennisevenement Beweren en Bewijzen – Ontmoeting tussen wetenschap en politiek plaats. Tijdens deze bijeenkomst staan de wetenschappelijke onderbouwing van beleid en de wisselwerking tussen wetenschap en politiek centraal. Het evenement wordt in samenwerking met Parlement en Wetenschap en andere kennisinstellingen (waaronder de WRR) georganiseerd in en rond de Tweede Kamer.