Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - juli 2022

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Ministerraad stemt in met nieuwe raad WRR

Op vrijdag 17 juni jl. stemde de ministerraad in met de voordracht voor benoeming door de koning van de nieuwe raad van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Voorzitter Corien Prins: “Bij de samenstelling van de raad is zorgvuldig gekeken naar wetenschappelijke kwalificaties, affiniteit met beleidsvraagstukken, diversiteit in samenstelling en wetenschappelijke disciplines en bij voorkeur bestuurlijke c.q. politiek-bestuurlijke ervaring.” Lees meer

plaatje Vroegtijdig signaleren, grondig analyseren en goed adviseren
Beeld: Simone Langeweg

Kabinetsreactie op het WRR-rapport Houdbare zorg

‘Passende zorg is het uitgangspunt, daarvoor moeten scherpere keuzes worden gemaakt’, dat schrijft het kabinet in zijn uitgebreide reactie op het WRR-rapport nr. 104 Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak. Het kabinet omarmt de analyse van de WRR en presenteert een agenda om de houdbaarheid van de zorg te versterken. Lees meer

omslag Houdbare zorg
Beeld: WRR

Expertsessie ‘Etnische classificaties in de gezondheidszorg’

Vorige zomer publiceerde de WRR de Policy Brief Afscheid van westers en niet-westers: naar meervoudige indelingen van herkomstgroepen. In deze publicatie pleit de WRR ervoor de standaardindeling van personen met een migratieachtergrond in westers en niet-westers niet meer te gebruiken in onderzoek en beleid. Standaardtweedelingen zijn handzaam, maar bieden onvoldoende informatieve verfijning en kunnen leiden tot stereotyperingen. De discussie over categoriseren naar etniciteit/herkomstland speelt ook in de biomedische wetenschap en in het beleid van de gezondheidszorg. Lees meer

cover Afscheid-van-Westers-en-Niet-Westers_website
Beeld: ©WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank