Ministerraad stemt in met nieuwe raad WRR

Vandaag stemde de ministerraad in met de voordracht voor benoeming door de koning van de nieuwe raad van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Voorzitter Corien Prins: “Bij de samenstelling van de raad is zorgvuldig gekeken naar wetenschappelijke kwalificaties, affiniteit met beleidsvraagstukken, diversiteit in samenstelling en wetenschappelijke disciplines en bij voorkeur bestuurlijke c.q. politiek-bestuurlijke ervaring.”

Vergroot afbeelding plaatje Vroegtijdig signaleren, grondig analyseren en goed adviseren
Beeld: Simone Langeweg

Om te zorgen voor een goede overdracht van de huidige naar de nieuwe raad kiest de WRR wederom voor een stapsgewijze overgang. Daarnaast worden vier leden herbenoemd. De komende raadsperiode (2023-2027) nemen de volgende leden zitting in de raad:

Raadsleden

 • Corien Prins (Voorzitter) – hoogleraar Recht en Informatisering, Tilburg University
 • Catrien Bijleveld – hoogleraar methoden en technieken van empirisch-juridisch en criminologisch onderzoek, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Paul ’t Hart – hoogleraar bestuurskunde, Universiteit Utrecht
 • Suzanne Hulscher – hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer, Universiteit Twente
 • Mathieu Segers – hoogleraar Europese geschiedenis en integratie, Maastricht University
 • Casper de Vries – hoogleraar monetaire economie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Ab Klink (per 1/7/24) – hoogleraar zorg, arbeid en politieke sturing, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Maarten Lindeboom (per 1/1/24) – hoogleraar Economie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Tanja van der Lippe (per 1/7/24) – hoogleraar Sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties, Universiteit Utrecht

Adviserende leden

 • Mark Bovens (tot 1/1/24) – hoogleraar bestuurskunde, Universiteit Utrecht
 • Godfried Engbersen (tot 1/7/2024) – hoogleraar Algemene Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Ernst Hirsch Ballin (tot 1/7/2024) – emeritus universiteitshoogleraar, Tilburg University

Over de WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) informeert en adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. Van kunstmatige intelligentie tot migratiediversiteit en van houdbare zorg tot de toekomst van werk. De adviezen van de WRR zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op de lange termijn. De WRR werkt onafhankelijk, multidisciplinair en sectoroverstijgend.