Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - februari 2021

WRR, GR en ROB organiseren werkconferentie crisisparaatheid

De Covid-19-pandemie stelt ook (wetenschappelijke) adviesraden voor grote uitdagingen. Hoe zien zij hun rol in het leveren van kennis ten behoeve van overheid en samenleving? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Gezondheidsraad en de Raad voor het Openbaar Bestuur organiseerden daarom op donderdag 18 februari de werkconferentie ‘Crisisparaatheid: van reactief naar anticiperend advies voor beleid’.

WRR, GR en ROB organiseren werkconferentie crisisparaatheid

BoB kantoren
Beeld: ©WRR

Artificiële Intelligentie in historisch perspectief

Nederland moet zich niet laten leiden door angst als het gaat om het ontwikkelen en toepassen van Artificiële Intelligentie (AI). De angst om internationaal op achterstand te komen staan, blijkt historisch gezien onterecht. Daarom is een keuze maken tussen het behalen van technologische voorsprong of een moreel-maatschappelijk verantwoorde inzet niet noodzakelijk. Dit is de belangrijkste conclusie uit het Working Paper Artificiële intelligentie als een general purpose technology. Strategische belangen van verantwoorde inzet in historisch perspectief. Sjoerd Bakker en Pim Korsten (Freedomlab) onderzoeken hoe samenlevingen in het verleden omgingen met dit (schijnbare) dilemma rondom de opkomst van soortgelijke technologieën.

Artificiële Intelligentie in historisch perspectief

Visualisatie AI
Beeld: ©ANP

France Stratégie en WRR in gesprek over digitalisering

Digitale infrastructuur is, vaak zonder dat we het merken, intens verweven met processen die van groot belang zijn voor de samenleving, de economie en de democratische rechtstaat. Sinds de uitbraak van het coronavirus valt dat nog meer op dan voorheen. Wij zijn diep verweven geraakt met technologie en onze afhankelijkheid van digitale systemen neemt toe. Met deze groeiende verwevenheid en afhankelijkheid worden ook de risico’s van kwetsbaarheden groter. Op welke wijze gaan Frankrijk en Nederland met deze situatie om?  En wat valt er van elkaar te leren?  Dit is het thema van de webinar dat in samenwerking met France Stratégie op 11 februari jl. plaatsvond. Luister naar de podcast  ‘Digitalization in times of growing dependance on digital means’, gemaakt ter voorbreiding op deze webinar.

Beeld: ©Nationale Beeldbank

Houdbare ouderenzorg vereist langetermijnvisie en maatschappelijk draagvlak

Om de langdurige zorg voor ouderen in Nederland toekomstbestendig te maken moet de overheid een realistische langetermijnvisie ontwikkelen, in dialoog met alle belanghebbenden, als voorwaarde voor een stabiel maatschappelijk draagvlak. Dit is de belangrijkste conclusie uit het Working Paper Houdbare ouderenzorg – Lessen en ervaringen uit andere landen dat vandaag is gepubliceerd. De landenstudie is uitgevoerd door onderzoekers van Leyden Academy on Vitality and Ageing, IQ healthcare Radboudumc en Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).

Houdbare ouderenzorg vereist langetermijnvisie en maatschappelijk draagvlak

Houdbare ouderenzorg
Beeld: ©Rijksoverheids

Debat over nationale identiteit vereist andere invalshoek

Overheid en samenleving moeten de discussie over de Nederlandse identiteit niet langer uit de weg gaan. Cruciaal hierbij is echter dat in het debat de aandacht wordt verlegd van de feitelijke naar de gewenste identiteit van ons land. De vraag ‘wie we willen zijn’ moet centraal staan. Dat stelt WRR-onderzoeker Will Tiemeijer in zijn essay ‘Project Nederland’ dat vandaag is gepubliceerd. Het is een achtergrondstudie bij het WRR-adviesrapport ‘Samenleven in verscheidenheid’ dat eind vorig jaar is verschenen.

Debat over nationale identiteit vereist andere invalshoek

WRR Verkenning Project Nederland
Beeld: ©WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank