Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - december 2020

Migratiesamenleving vergt actievere overheidsaanpak

Nederland is uitgegroeid tot een dynamische migratiesamenleving. Migranten komen uit alle delen van de wereld en allang niet meer alleen uit de ‘klassieke’ migratielanden, zoals Marokko, Turkije of Suriname. Ook is sprake van meer vlottendheid: steeds meer migranten zijn passanten die na verloop van tijd ons land weer verlaten. De grote verscheidenheid naar herkomstlanden en het kortere verblijf van migranten maken het samenleven ingewikkelder en kunnen leiden tot een versplintering van de samenleving. Het is belangrijk dat iedereen - nieuwkomers en gevestigde inwoners - zich thuis kan voelen in Nederland. Een actiever overheidsbeleid is dan ook nodig om de komst van nieuwe migranten in goede banen te leiden. Dat stelt de WRR in het rapport Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving.

De raad presenteerde het rapport maandag 14 december tijdens een webinar bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De grote verscheidenheid en vlottendheid maken het samenleven ingewikkelder, vooral in buurten, op scholen en verenigingen. Hoe groter de verscheidenheid en het verloop in een buurt, hoe groter de kans dat inwoners zich er minder thuis voelen. Ook vraagt dit veel extra inspanningen van scholen en verenigingen.

Gemeenten spelen een sleutelrol in het bevorderen van een samenleving waarin alle burgers zich thuis voelen en samenleven. De rijksoverheid moet gemeenten daarom voldoende beleidsruimte en financiële middelen geven en rekening houden met grote lokale verschillen.

Beeld: ©WRR

WRR-voorzitter Corien Prins spreker op Deense conferentie

De coronacrisis is geen sprint maar een marathon en dat vraagt transparantie en flexibiliteit van het gevestigde kennislandschap, aldus WRR-voorzitter Corien Prins. Eind november reflecteerde Prins tijdens een Deense conferentie op de toepassing en het benutten van wetenschappelijke kennis en advies tijdens de coronacrisis. De conferentie werd georganiseerd door de Deense Raad voor Onderzoeks- en Innovatiebeleid (DFiR). Naast Prins spraken ook leden van EU organisaties en het Amerikaanse instituut voor gezondheid.

WRR-voorzitter Corien Prins spreker op Deense conferentie

Beeld: ©WRR

Feestdagen

Vanwege de feestdagen is de WRR minder goed bereikbaar van maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021. De WRR wenst u hele prettige feestdagen en een gezond 2021 toe!

Prettige feestdagen 2021
Beeld: ©WRR / WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank