Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - november 2019

Will Tiemeijer benoemd op leerstoel ‘Gedragswetenschappen en Beleid’

WRR-staflid prof.dr. Will Tiemijer is op 5 november 2019 benoemd op de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Tiemeijer zal op de nieuwe bijzondere leerstoel ‘Gedragswetenschappen en Beleid’ zich richten op de toenemende verbinding tussen gedragswetenschappen en vraagstukken van overheid (government) en sturing (governance).

Will Tiemeijer benoemd bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Sociaal-economische gezondheidsverschillen centraal op internationale conferentie

Op 8 november 2019 was raadslid Marianne de Visser een van de keynote sprekers op een internationale conferentie over sociaal-economische gezondheidsverschillen in Wageningen. De conferentie sloot naadloos aan op de nieuwste Engelstalige WRR-Policy Brief From disparity to potential. A realistic perspective on socio-economic health inequalities.

Beeld: ©WRR

Mark Bovens ontvangt oeuvreprijs

WRR-lid Mark Bovens ontving op donderdag 31 oktober 2019 de L.P. van de Spiegelprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde. In de Eerste Kamer ontving Bovens de oeuvreprijs voor zijn zeer verdienstelijke bijdragen op het terrein van bestuurskunde en openbaar bestuur.

WRR-lid Mark Bovens ontvangt oeuvreprijs

Beeld: ©WRR

De toekomst van de Europese Unie

Professor Ernst Hirsch Ballin sprak op de eerste conferentie van het BRIDGE-project in Dublin over het WRR-rapport Europese variaties. Op deze conferentie was zijn onderwerp: ‘Europese variaties als sleutel tot samenwerking’.

De toekomst van Europese Unie

Decoratieve groepsfoto tijdens het seminar met van links naar rechts Federico Fabbrini, Julie Smith en Ernst Hirsch Ballin.
Beeld: ©Brexit Instituut

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank