De toekomst van Europese Unie

‘Europese variaties als sleutel tot samenwerking’, bepleitte professor Ernst Hirsch Ballin op de eerste conferentie van het BRIDGE-project op 30 en 31 oktober in Dublin. 

Vergroot afbeelding Decoratieve groepsfoto tijdens het seminar met van links naar rechts Federico Fabbrini, Julie Smith en Ernst Hirsch Ballin.
Beeld: ©Brexit Instituut

Het BRIDGE-project

Het Brexit Research and Interchange on Differentiated Governance in Europe (BRIDGE) project is een initiatief van het Brexit Institute, de universiteit van Bolzano/Bozen, de Universiteit van Kopenhagen en de Central European University(CEU). Het instituut gaat de komende drie jaar onderzoek doen naar de verbanden tussen de Brexit en de Europese uitdagingen zoals de Eurocrisis, de migratie-en rechtsstaatcrisis. Het doel is te komen tot gezamenlijke overkoepelende oplossingen en het verkennen van nieuwe vormen van gedifferentieerd bestuur. 

Variatie in samenwerking en beleid maken

Professor Ernst Hirsch Ballin sprak op deze conferentie over het WRR-rapport Europese variaties waarin wordt bepleit hoe de nu bijna 30 lidstaten van de Europese Unie op een productieve en constructieve wijze met elkaar kunnen blijven samenwerken en de mate waarin deze samenwerking al dan niet op uniformiteit gericht moet zijn. Variatie biedt ruimte en flexibiliteit om gezamenlijk te voorzien in veiligheid, stabiliteit, welvaart en sociale bescherming.

Binnenkort verschijnt de Engelse vertaling van het rapport Europese variaties in de Springerserie Research for Policy onder de titel: European variations as a key to cooperation.