Will Tiemeijer benoemd bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

WRR-staflid Will Tiemeijer is benoemd op de leerstoel Gedragswetenschappen en Beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof. dr. Will Tiemeijer zal op de nieuwe bijzondere leerstoel 'Gedragswetenschappen en Beleid' zich richten op de toenemende verbinding tussen gedragswetenschappen en vraagstukken van overheid (government) en sturing (governance). Doel is een bijdrage te leveren aan volgende stappen in deze verbinding.

Nieuwsbericht Erasmus Universiteit