WRR-lid Mark Bovens ontvangt oeuvreprijs

WRR-lid Mark Bovens ontving op donderdag 31 oktober 2019 de L.P. van de Spiegelprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde. In de Eerste Kamer ontving Bovens de oeuvreprijs voor zijn zeer verdienstelijke bijdragen op het terrein van bestuurskunde en openbaar bestuur.

Op basis van een uitstekende beheersing van de literatuur combineert Mark Bovens normatieve doctrines met gedragswetenschappelijke theorievorming en met empirische gegevens. De empirische onderbouwing wordt niet alleen gevonden in helder beschreven casuïstiek maar ook in systematisch survey-onderzoek waarin beweringen worden getoetst.  Het oeuvre van Mark Bovens werkt door in de bestuurspraktijk. Zijn huidige positie als lid van de WRR zorgt dat ook zijn toekomstige onderzoek een kans heeft de beleidsagenda te beïnvloeden. 

Internationaal

Al vroeg in zijn loopbaan slaagt Bovens erin zijn belangrijkste inzichten zowel in zijn moedertaal als internationaal in toonaangevende tijdschriften en bij vooraanstaande uitgevers te publiceren. Daarnaast levert hij via rapporten van de WRR, het Nederlands Juristen Blad, Beleid en Maatschappij en andere intermediairen voortdurend een bijdrage aan het maatschappelijk debat: over de bescherming van klokkenluiders, het groeiend belang van horizontaal toezicht, de mate waarin digitalisering vanzelfsprekende burgerrechten en ambtelijke routines ondermijnt, en over een maatschappelijke tweedeling.  Ondertussen ontwikkelt Bovens zich internationaal tot een autoriteit op het gebied van verantwoording en controle in complexe organisaties. Zo levert Bovens belangrijke bijdragen over het leerstuk Accountability in internationale Handboeken.

Bestuurskunde

Eén van de wegen waarlangs de academische bestuurskunde vanouds een bijdrage levert aan de bestuurspraktijk, is het opleiden van aanstormende generaties bestuurskundigen. Hier heeft Mark Bovens (met anderen) een belangrijke bijdrage geleverd. Te noemen zijn: de diverse drukken van het veel geraadpleegde leerboek ‘Openbaar Bestuur’ (in 2017, negende druk) waarin hij schrijft over bureaucratie, politiek-ambtelijke verhoudingen en rechtstaat; zijn rol bij de oprichting van de succesvolle en bij visitaties uitstekend beoordeelde Utrechtse opleiding bestuurskunde en de waardering die zijn promovendi bij herhaling uitspreken over zijn begeleiding van hun onderzoek

Oeuvreprijs

De prijs is vernoemd naar Laurens Pieter van de Spiegel. Deze burgemeester en later raadspensionaris was niet alleen bestuurder maar publiceerde in de 18de eeuw ook ‘Brieven met lessen’ over besturen en een ‘Schets der regeerkunde’. Praktijk en onderzoek kwamen zo samen. Regeerkunde was toen wat nu bestuurskunde heet. De Vereniging voor Bestuurskunde streeft die verbinding tussen onderzoek en praktijk ook al decennialang na.  Het is daarom een van de criteria waaraan de kwaliteit van het oeuvre wordt afgemeten. De oeuvreprijs wordt eens per drie jaar als eerbetoon toegekend aan een persoon die zich door grensverleggende publicaties in de vorm van een oeuvre op het vlak van overheidsbestuur zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de wetenschap en praktijk.  De jury bestond dit jaar uit de hoogleraren prof.dr. A. (Arno) Korsten (Maastricht University), prof.dr. N.M. (Nicolette) van Gestel (Tilburg University)  en prof.dr. M. (Michiel) Herweijer (Radboud Universiteit, juryvoorzitter).