WRR spreekt Franse deskundigen over kantelende wereldorde

Onlangs spraken WRR-onderzoekers van het project Kantelende wereldorde met Franse deskundigen. Het gesprek ging onder meer over de ambities van bestaande en opkomende grootmachten, het toekomstperspectief van multilaterale instituties, handelsrelaties en de verbinding tussen militaire en niet-militaire domeinen. De Franse gesprekspartners putten uit hun brede ervaring in verschillende delen van de wereld en op verschillende institutionele niveaus. Deze gesprekken zijn erg waardevol voor de WRR vanwege de inhoudelijke verdieping op de diverse thema’s.

Met het project Kantelende wereldorde onderzoekt de WRR de opkomst van een multipolaire wereld in het licht van niet-militaire domeinen van macht. Dit varieert van grondstoffen zoals voedsel en energie, tot verschillende soorten infrastructuren, technologieën maar ook immateriële domeinen zoals kennis, migratie en narratieven. Het in kaart brengen van de dynamiek op deze domeinen vraagt bij uitstek om verschillende invalshoeken en perspectieven. Het bezoek aan Frankrijk, zowel een grote speler binnen Europa zelf als daarbuiten op het geopolitieke speelveld, is daarmee zeer relevant voor het WRR-project.

De WRR wisselt regelmatig kennis uit met andere kennisinstellingen in en buiten Nederland, zoals tijdens het recente werkbezoek aan France Stratégie.