Doenvermogen: van toets naar tools

In reactie op het rapport Weten is nog geen doen heeft het kabinet besloten om bij het maken van beleid en wetgeving voortaan meer aandacht te besteden aan het doenvermogen van de burger. Dat betekent dat in uitvoeringstoetsen naast het perspectief van uitvoeringsorganisaties ook het perspectief van burgers wordt betrokken. Een mooi voornemen, maar hoe breng je dat in de praktijk? Om beleidsmakers en wetgevingsjuristen handvatten te bieden schreef de WRR een vervolg op de doenvermogentoets: Doenvermogen: van toets naar tools.

Doenvermogen: van toets naar tools is geïnspireerd op twee expertsessies die de WRR samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseerde. Tijdens deze sessies bogen de deelnemers zich over de vraag hoe meer aandacht te besteden aan het doenvermogen van de burger. Doenvermogen: van toets naar tools helpt beleidsmakers en wetgevingsjuristen om meer aandacht te besteden aan de ‘doenlijkheid’ van beleid en regelgeving.

Podcast over Weten is nog geen doen

In het in 2017 verschenen rapport Weten is nog geen doen adviseert de WRR om nieuw beleid dat burgers rechtstreeks raakt te onderwerpen aan een doenvermogentoets. In de nieuwste aflevering van WRR podcast-serie ‘Vogelvlucht’ vertellen raadslid Mark Bovens en staflid Anne-Greet Keizer wat er na publicatie van Weten is nog geen doen is gebeurd en geven zij een toelichting op het nieuwe document Doenvermogen: van toets naar tools.