De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk

Robert Went, Monique Kremer & André Knottnerus (red.)

Om ervoor te zorgen dat robotisering goed uitpakt voor zowel economie als werkenden, is een robotagenda nodig. Het sleutelwoord van deze agenda is complementariteit: mensen met robots laten samenwerken in plaats van zo veel mogelijk werk door robots laten overnemen. Dat staat in de WRR-Verkenning De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk (WRR-Verkenning nr. 31, 2015).

Click here for the English essay: Mastering the Robot. The Future of Work in the Second Machine Age.

Vergroot afbeelding Cover R31 De robot de baas 250x375
Beeld: © WRR

Mens blijft robot de baas...

Er wordt veel gespeculeerd over de betekenis van digitalisering en robotica voor de toekomst van werk. Wat die gevolgen zijn, is echter niet voorspelbaar. Banen zullen verdwijnen en veranderen en er zullen nieuwe banen bijkomen. Toch zijn veel menselijke activiteiten (nog lang) niet te codificeren of in routines te vertalen. Ook is er veel wat alleen mensen kunnen doen. Om iedereen een plek en rol te kunnen geven in de robotsamenleving van de toekomst is het zaak daarop in te spelen.

… met inclusieve robotagenda

Met een ‘inclusieve robotagenda’ kan Nederland zich voorbereiden op de mogelijke veranderingen als gevolg van robotisering en invloed uitoefenen op de aard van die veranderingen. Thema’s op de robotagenda zijn: investeren in robotisering met aandacht voor co-creatie, inzetten op scholing, de kwaliteit van werk en nieuwe verdelingsvraagstukken.

Met bijdragen van Martijn Wisse, Linda Kool en Rinie van Est, Wiljan van den Berge en Bas ter Weel, Edward Skidelsky, Richard Freeman en Casper Thomas. De bundel bevat ook een visie van de WRR geschreven door Robert Went en Monique Kremer.