Buurtverhoudingen, onveiligheidsgevoelens en de rol van etnische diversiteit

Working Paper 27 is geschreven door Iris Glas. Onderzocht is in welke mate etnische diversiteit in de buurt verband houdt met enerzijds hoe positief of negatief inwoners buurtverhoudingen ervaren en anderzijds het ervaren van onveiligheidsgevoelens.

Onderzoek

Om deze verbanden te onderzoeken, zijn verschillende regressienanlyses uitgevoerd op basis van survey-data afkomstig van de Veiligheidsmonitor 2014. Uit deze analyses blijkt dat meer etnische diversiteit in de buurt samenhangt met een negatievere kijk op buurtverhoudingen en een vergrote kans om onveiligheidsgevoelens te ervaren. Deze bevindingen zijn grotendeels in lijn der geschetste verwachtingen en de literatuur.

Daarnaast is onderzocht of het effect van diversiteit lineair of non-lineair verloopt en of etnische diversiteit voor bepaalde groepen een grotere impact heeft dan voor andere. De analyses tonen aan dat voor zowel buurtverhoudingen als het ervaren van onveiligheidsgevoelens het effect van etnische diversiteit non-lineair is en dat voornamelijk middeninkomensgroepen en lager opgeleiden bij toenemende diversiteit de buurtverhoudingen als minder positief ervaren en een grotere kans hebben op het ervaren van onveiligheidsgevoelens.