Project Nederland - Van feitelijke naar gewenste nationale identiteit

Overheid en samenleving moeten de discussie over de Nederlandse identiteit niet langer uit de weg gaan. Cruciaal hierbij is echter dat in het debat de aandacht wordt verlegd van de feitelijke naar de gewenste identiteit van ons land. De vraag ‘wie we willen zijn’ moet centraal staan. Dat stelt WRR-onderzoeker Will Tiemeijer in zijn essay ‘Project Nederland’.

De Verkenning ‘Project Nederland. Van feitelijke naar gewenste nationale identiteit’ is een achtergrondstudie ten behoeve van het WRR-adviesrapport ‘Samenleven in verscheidenheid’ dat op 14 december 2020 is verschenen.