Werken bij de WRR

Medewerkers bij de WRR zijn in staat (wetenschappelijke) kennis en beleid te verbinden. Ze hebben affiniteit en ervaring met de werelden van kennis, beleid, politiek en samenleving. De WRR beschikt over een vaste kern van medewerkers met uiteenlopende expertisevelden en een flexibele 'schil' van deskundigen die tijdelijk aan de WRR zijn verbonden via detacheringen.

Stageplaatsen WRR-project Houdbare Zorg

Nederlanders vinden een goede gezondheid één van de belangrijkste voorwaarden voor een goed leven. Zorg draagt bij aan een stijgende levensverwachting en helpt ons actief en productief te blijven. Een kwalitatief goede en toegankelijke gezondheidszorg is dan ook van groot belang. Maar zorgstelsels staan internationaal onder druk. De Nederlandse zorgkosten en het beslag daarvan op de collectieve middelen zijn de laatste decennia sterk gestegen. Ook in de komende jaren zullen de zorguitgaven naar verwachting sneller groeien dan de totale welvaart. Om die reden hebben de Ministers van Volksgezondheid en Financiën de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid verzocht advies uit te brengen over de houdbaarheid van de Nederlandse zorg op de lange termijn.

Wat houdt de stage in?

De Projectgroep Houdbare Zorg is op zoek naar twee enthousiaste stagiairs. De stages zullen zich onder meer richten op het in kaart brengen van de beleids- en stelselgeschiedenis in de curatieve en langdurige zorg. Maar in de adviesaanvraag wordt een internationale vergelijking ook genoemd. Een stage bij de WRR geeft je de kans om kennis te maken met het verrichten van wetenschappelijk beleidsadvies in het hart van politiek Den Haag. Je werkt niet alleen aan Houdbare Zorg, maar neemt ook deel aan stafvergaderingen waar over andere projecten en conceptteksten wordt gediscussieerd. Het schrijven van een afstudeerscriptie als uitvloeisel van je stage is een mogelijkheid.

Wie zoeken we?

  • je zit in het laatste jaar van de bachelor- of in de masterfase van een voor dit onderzoek relevante opleiding. Het kan bijvoorbeeld gaan om management van de gezondheidszorg, gezondheidswetenschappen, bestuurskunde of geschiedenis;
  • je bent in staat relatief zelfstandig grote hoeveelheden literatuur te identificeren en verwerken;
  • je kan goed schrijven;
  • je bent gedurende de gehele stageperiode ingeschreven als student.

Wat bieden we?

Als stagiair bij de WRR heb je recht op een stagevergoeding van 604 euro per maand o.b.v. een 40-urige werkweek. Indien je geen gebruik kunt maken van een OV-studentenkaart kun je ook reiskostenvergoeding krijgen. De duur van de stageperiode is drie tot zes maanden. De exacte periode kan worden afgestemd op studieverplichtingen.

Reacties op deze vacatures kunnen worden gericht aan de projectcoördinator, dr. Arthur van Riel.
Meer informatie over het project Houdbare Zorg is te vinden op onze website.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Postbus 20004
2500 EA Den Haag
riel@wrr.nl

De WRR koppelt stages aan de onderwerpen uit het WRR-werkprogramma. Stagiairs verrichten zelf onderzoek of bereiden dit voor, onder begeleiding van een of meer projectmedewerkers. Als er qua onderwerp een goede inhoudelijke match is, is het lopen van stage bij de WRR ook te combineren met het schrijven van een afstudeerscriptie.