Werken bij de WRR

Medewerkers bij de WRR zijn in staat (wetenschappelijke) kennis en beleid te verbinden. Ze hebben affiniteit en ervaring met de werelden van kennis, beleid, politiek en samenleving. De WRR beschikt over een vaste kern van medewerkers met uiteenlopende expertisevelden en een flexibele 'schil' van deskundigen die tijdelijk aan de WRR zijn verbonden via detacheringen.

Stages

De WRR koppelt stages aan de onderwerpen uit het WRR-werkprogramma. Stagiairs verrichten zelf onderzoek of bereiden dit voor, onder begeleiding van een of meer projectmedewerkers. Als er qua onderwerp een goede inhoudelijke match is, is het lopen van stage bij de WRR ook te combineren met het schrijven van een afstudeerscriptie.

Potentiële stagiairs voor de wetenschappelijke staf dienen minimaal drie maanden beschikbaar te zijn en ingeschreven te zijn bij een universiteit. Je kunt je sollicitatiebrief met cijferlijst en curriculum vitae mailen naar secretariaat@wrr.nl.