Werken bij de WRR

Bij de WRR werken zo’n 40 mensen verdeeld over twee afdelingen. De Wetenschappelijke staf bestaat uit onderzoekers met verschillende wetenschappelijke disciplines en achtergronden. Zij verbinden (wetenschappelijke) kennis aan beleid. De afdeling Communicatie & Ondersteuning adviseert en faciliteert staf en raad vanuit hun specifieke kennis en expertisegebied: bedrijfsvoering, interne ondersteuning, informatievoorziening en communicatie.

De WRR hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines.

Stage lopen bij de WRR

De WRR heeft doorlopend een beperkt aantal stageplekken beschikbaar.