Stage lopen bij de WRR

Ben je geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en vind je het leuk om bij een maatschappelijk relevante organisatie ervaring op te doen?

De WRR heeft doorlopend een beperkt aantal stageplekken beschikbaar. Dit zijn meeloopstages waarbij je meedraait in een van de adviestrajecten van de WRR. Via de stage maak je kennis met multidisciplinair onderzoek. Daarbij leer je vanuit verschillende perspectieven maatschappelijke problemen te benaderen en van daaruit adviezen te formuleren. Als stagiair ondersteun je het projectteam en draag je bij aan het onderzoek door o.a. informatie te verzamelen en te analyseren, interviews af te nemen, verslagen te schrijven en bijeenkomsten te organiseren. De WRR begeleidt tijdens de stage geen afstudeeronderzoeken en scripties. Het staat je wel vrij zelf een scriptie te schrijven naast je stage onder begeleiding van de universiteit. Stages kun je vinden via Werken voor Nederland.

Gevoel voor politieke verhoudingen en inzicht in de wijze waarop wetenschappelijke beleidsadvisering kan bijdragen aan het maatschappelijke debat en beleidsvorming is belangrijk, evenals een goede pen. De WRR hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, disciplines en deskundigheid. De stageplaatsen zijn educatief en dragen bij aan de opleiding. Stages zijn geen onderdeel van de werving en selectie van de WRR.

Algemene voorwaarden en vergoeding

  • stages duren 4-6 maanden, 32-40uur per week
  • je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
  • je bent WO master-student
  • een Rijksconforme stagevergoeding is van toepassing
  • je bent ingeschreven bij een onderwijsinstelling

Meer weten over stage lopen bij de WRR? Stuur dan een mail aan Ruth Mampuys (mampuys@wrr.nl) en Michel van Duijnen (duijnen@wrr.nl).

Stage externe betrekkingen

De WRR biedt ook twee keer per jaar een stageplek bij externe betrekkingen aan. Deze stage duurt zes maanden en start in januari of juli. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dmitri Berkhout (berkhout@wrr.nl).

Stage in de praktijk

Luister naar het verhaal van Maartje van de Koppel, studente politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij liep van februari t/m juli 2020 stage bij de WRR en heeft daar onder andere een systeem voor politieke monitoring opgezet. In deze podcast vertelt ze over haar ervaringen.

Stagelopen bij de WRR

Maartje van de Koppel
(via intercom) Goedemiddag, Maartje van de Koppel. Ik kom voor mijn stage. Ik heb een afspraak met Dmitri Berkhout.

Receptionist WRR
Goedemiddag, neemt u  plaats, ik ga bellen.

Dmitri Berkhout
Hallo Maartje, welkom bij de WRR......Zo ging het dus de eerste keer, zes maanden geleden. Maar het is nu eigenlijk de laatste keer. Het leek me leuk om eens met je te praten over hoe het je is bevallen als stagiaire. Hoe vond je het om hier te werken?

Maartje van de Koppel
Ik vond het heel leuk om hier te werken. Ik vind het heel tof dat de WRR midden in Den Haag zit. En zeker hier in deze kamer, waar je echt uitkijkt op het Binnenhof en op de Hofvijver. Dat was een hele leuke plek om te werken. Ik vind het jammer dat ik dat maar zes weken heb meegemaakt, want toen kwam corona.

Dmitri Berkhout
Dat was natuurlijk voor iedereen een verrassing, half maart. Maar hoe is het jou vergaan toen het ineens ophield hier?

Maartje van de Koppel
Ja, nou, eigenlijk ging het thuiswerken heel goed. Ik was dus gelukkig al zes weken hier ingewerkt, dus ik voelde me al wel op mijn plek hier. En ik was natuurlijk vanuit mijn studie ook gewend om thuis te werken. Dus die switch was niet zo heel erg groot. Maar het was wel jammer dat ik niet meer deze plek had om te werken en natuurlijk mijn collega's niet meer dagelijks zag. Dat spontane, je kon makkelijk even bij een vergadering aansluiten. Of even meeluisteren met iemand anders van communicatie die met iets anders bezig was. Dat miste ik natuurlijk ook een beetje toen ik ging thuiswerken.

Dmitri Berkhout
We hebben het nu over dat je hier kwam, bij de WRR. Had je eigenlijk al een beeld van de WRR voordat je ging solliciteren?

Maartje van de Koppel
Ik wist dat de WRR bestond. Ik kende het als adviesraad voor de regering, een beetje in het rijtje van het Sociaal Cultureel Planbureau en de Algemene Rekenkamer. Maar ik wist heel weinig verder over de taak, de doelstellingen en de grootte van de organisatie. Daar heb ik me nog wel even verder in verdiept voor ik ging solliciteren.

Dmitri Berkhout
Je hebt dus bij ons een sollicitatiegesprek gehad. Hoe vond je dat gaan?

Maartje van de Koppel
Ik vond het goed gaan. En eerlijk gezegd had ik er een goed gevoel over. Ook over de wederzijdse match. Ik vond het erg leuk want ik ging solliciteren vlak nadat 'Het betere werk' was uitgebracht. Één of twee dagen erna. Het was leuk om te zien hoe druk iedereen daarmee was en daar kwamen wat belletjes over tussendoor. Ik zat meteen midden in de drukte van het rapport dat net was uitgebracht.

Stem van video
De economie in ons land draait op volle toeren. Nooit eerder werkten zoveel mensen, maar niet al dat werk is goed werk. Technologisering, flexibilisering en intensivering zetten de kwaliteit van werk onder druk. In zijn rapport adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid om op al deze ontwikkelingen in te spelen en in te zetten op goed werk voor iedereen die wil en kan werken.

Dmitri Berkhout
Ik weet nog dat we samen naar een debat zijn geweest en dat ons rapport op bijna iedere tafel van de Kamerleden lag.

Maartje van de Koppel
En er kwamen heel veel positieve reacties van Kamerleden die constant bevindingen uit het rapport aanhaalden.

Dmitri Berkhout
Het was ook leuk dat het in het begin van je stage was.

Maartje van de Koppel
Het was volgens mij mijn tweede dag. En toen hebben we de hele avond daar gezeten. Maar ik vond het heel leuk dat ik dat nog in de Tweede Kamer heb kunnen meemaken. Want vervolgens heb ik daarna alle debatten die ik heb gevolgd via debat-direct online bekeken. Ik heb niet meer in het parlement zelf gezeten helaas.

Dmitri Berkhout
Je kwam stage lopen bij de afdeling Communicatie en Ondersteuning en we hebben eigenlijk met jou ook een nieuwe service ontwikkeld. De 'politieke helpdesk', die was er dus nog niet toen jij begon.

Maartje van de Koppel
De bedoeling was om een vaste plek te creëren waarvandaan je beter in de gaten kan houden wat er in de politiek gebeurt en daar beter aansluiting bij kan vinden.

Maartje van de Koppel
(toont voorbeelden op een beeldscherm) Ik denk dat deze wel leuk is. Dit is het overzicht van alle vermeldingen van de WRR in de Eerste en Tweede Kamer van de afgelopen anderhalf jaar. Sinds september 2018. Dus hier zie je een grote lijst met alle moties en Kamervragen die zijn ingediend waarin de WRR werd genoemd, zowel waarin werd gesproken over bestaande rapporten als waarin een nieuw verzoek tot onderzoek wordt aangedragen.

Dmitri Berkhout
Wat valt je daarbij op Maartje?

Maartje van de Koppel
Dat er niet alleen hele recente rapporten worden besproken, maar dat ook rapporten die al een tijdje uit zijn nog heel vaak in de Kamer terugkomen. 'Weten is nog geen doen', 'Geld en schuld'. Dat is me opgevallen. Ook wel dat eigenlijk heel veel verschillende partijen de WRR vaak aanhalen. Er is er niet echt een die er uitspringt. Ook dat bewindspersonen veruit het meeste, vergeleken met de politieke partijen, over de WRR praten. Dat zie je hier. Veertig procent van alle vermeldingen van WRR in het parlement is door een bewindspersoon gedaan.

Dmitri Berkhout
Heeft dit ook je kijk op het politieke proces veranderd, beïnvloed?

Maartje van de Koppel
Ik denk dat ik in deze stage wel heb gezien dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer in een nog grotere mate afhankelijk zijn van kennis van buitenaf en dat dat heel belangrijk is voor Kamerleden. En dat is iets wat ik wel kon bedenken maar wat ik nu heel erg in de praktijk heb gezien.

Dmitri Berkhout
Je deed ook projecten, althans dingen uitzoeken voor projectgroepen. Daar heb je heel wat voor gedaan. Welke zou je het leukste opdrachtje willen noemen?

Maartje van de Koppel
Ik denk dat ik het leukste vond aan die uitzoekopdrachten voor de projectgroepen dat er een heel grote variatie van onderwerpen langskomt. Dus ik heb over heel veel onderwerpen ook zelf iets geleerd, waar ik niks van afwist.

Dmitri Berkhout
Ik weet ook nog wel dat we een vraag kregen van Haroon Sheikh van kunstmatige intelligentie. Hij werd gevraagd om als expert een commissievergadering van de Tweede Kamer te woord te staan. Hoe heb je dat aangepakt?

Maartje van de Koppel
Ik heb toen eerst uitgezocht wie er überhaupt op het dossier van kunstmatige intelligentie zitten. Dus wie houdt zich bezig met AI in de Tweede Kamer? Vervolgens heb ik vrij grondig uitgezocht wat zij allemaal over AI hebben gezegd in de media en in de politiek. En naar aanleiding daarvan ook een suggestie gedaan welke vragen Haroon kon verwachten van welke personen. Ik ben in AI gedoken en de corona apps en zelfs het Kennis Advies Systeem in Estland. Ik heb echt onderwerpen aangesneden waar ik me anders nooit zo in zou verdiepen.

Dmitri Berkhout
Ja, je zei wel leuk om te weten hoe het in Estland zit. Hoe kom je daar op?

Maartje van de Koppel
Ja, dat was als voorbereiding op een workshop die een staflid in Brussel had, geloof ik. Daar waren verschillende vertegenwoordigers uit allerlei landen die allemaal een kennisinstituut of een adviesraad vertegenwoordigden. En zij gingen allemaal een pitch geven over hun eigen instelling. Dus ik heb uitgezocht wie zijn die andere instellingen en hoe plaatsen zij zich in hun nationale context? Hoe zit dat wetenschappelijke adviessysteem in het land in elkaar? En hoe kunnen wij daar de WRR tegenover zetten? Dus waarin is de WRR uniek? En hoe kunnen wij ons onderscheiden in de workshop van de andere mensen die andere instellingen vertegenwoordigen?

Dmitri Berkhout
Wat is daar uitgekomen?

Maartje van de Koppel
De WRR is redelijk uniek, in ieder geval in die context, vergeleken met andere adviesraden die ik toen heb bekeken. Omdat wij de WRR heel autonoom is, heel veel controle heeft over haar eigen werkagenda, en ook een hele brede opdracht heeft ze. Ik zag heel veel andere adviesinstellingen die zich alleen maar op innovatiebeleid richten of alleen maar op medische thema's of op Europa. Dus daar is de WRR heel uniek in, die brede doelstelling.

Dmitri Berkhout
Je studeerde politicologie. Hoe past deze stage bij jouw studie?

Maartje van de Koppel
Toen ik eind vorig jaar mijn bachelor praktisch had afgerond, had ik het gevoel dat ik nog niet echt uitgeleerd was. En ik wilde nog wat meer van de praktijk meekrijgen. En dat was eigenlijk de primaire reden voor mij om deze stage bij de WRR te zoeken. Ik was heel veel theoretisch met politiek bezig geweest en ik had er heel veel over geleerd. Maar daar eigenlijk nog niks praktisch mee gedaan. En dat heb ik hier wel kunnen doen. Ik krijg geen studiepunten voor deze stage. Ik plak hem helemaal vrijwillig aan mijn bachelor vast. Het was echt bedoeld om mezelf te verbreden. Een van de leukste dingen aan deze stage was dat ik heel veel vrijheid kreeg om mee te denken over hoe de functie eruit kwam te zien. Dat ik de ruimte kreeg om daar ook een eigen stempel op te drukken.

Voice-over
Meer weten over stagelopen bij de WRR? Kijk op onze website, bij Werken bij de WRR. www.wrr.nl/over-de-wrr/werken-bij-de-wrr