Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten

Islamitisch activisme biedt aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten. Voor de veiligheid op langere termijn is er ook alles aan gelegen veelbelovende ontwikkelingen in het islamitisch activisme te ondersteunen. Dat schrijft de WRR in zijn rapport Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten (rapport nr. 73, 2006).

Click here for the English version of WRR report no. 73: Dynamism in Islamic Activism.

Grote diversiteit in islamitisch activisme

Manifestaties van de islam als politieke factor van betekenis – islamitisch activisme – en de reacties hierop hebben de laatste decennia geleid tot grote internationale spanningen en botsingen. Het idee heeft postgevat dat de islam slecht samengaat met democratie en mensenrechten. Of islam en democratie elkaar verdragen, en of islamitische wetgeving op gespannen voet staat met mensenrechten, verschilt echter per islam- of sharia-opvatting.

Actieve, constructieve opstelling

Serieuze hervormingen in de richting van democratie en mensenrechten verdienen ondersteuning, ook waar deze plaatsvinden vanuit een islamitisch discours. Maar juist dan wordt de vraag cruciaal of en hoe die landen omgaan met islamitisch activisme. Ook krijgen democratie en mensenrechten onder de vlag van de islam soms niet dezelfde uitwerking als in westerse landen gebruikelijk is. De WRR pleit in dit rapport daarom voor een actieve en constructieve opstelling van Nederland en de EU.