dr. A. (Annick) de Vries
Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

dr. A. (Annick) de Vries

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Na een studie Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit is Annick de Vries gepromoveerd in bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Daarna heeft zij een aantal jaar als consultant bij Twynstra Gudde gewerkt, waar ze (publieke) organisaties adviseerde over omgaan met risico’s. In 2013 startte zij bij het Rathenau Instituut, waar ze ‘energie’ in haar portefeuille kreeg en publiceerde over onderwerpen als schaliegas, kernenergie en energiedialoog. Van begin 2016 tot eind 2019 werkte de Vries op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, bij het DG Energie en Klimaat. Sinds eind 2019 is Annick werkzaam bij de WRR, daar is ze coördinator op het thema Klimaatbeleid. Ze houdt zich bezig met twee projecten: een over klimaatrechtvaardigheid en het ander over klimaatbeleid voor de lange termijn.