Naar een voedselbeleid

Het is tijd voor een expliciet voedselbeleid. De sterk veranderde context van de voedselvoorziening en de opgaven die daarmee gepaard gaan, vragen om deze heroriëntatie. Dat stelt de WRR in zijn rapport Naar een voedselbeleid (rapport nr. 93, 2014). Het voedselbeleid moet zich vooral richten op een veerkrachtig voedselnet.

Click here for the English version of WRR report no. 93: Towards a Food Policy.

Vergroot afbeelding Cover R93 Voedselbeleid 250x375
Beeld: © WRR

Van landbouwbeleid naar voedselbeleid

Op mondiaal niveau spelen vraagstukken zoals ecologische houdbaarheid (bijv. de afname van biodiversiteit), volksgezondheid (bijv. de risico’s van multiresistente bacteriën) en de robuustheid van de voedselvoorziening (het vermogen om veranderingen op te vangen). Een expliciet voedselbeleid speelt daarop in en houdt rekening met de uiteenlopende waarden rond voedsel, met de samenhang tussen productie en consumptie en met de veranderende machtsverhoudingen in het voedselsysteem.

Een veerkrachtig voedselnet

De WRR wijst daarnaast op het belang van veerkracht. Het voedselnet moet met verschillende scenario’s en schokken kunnen omgaan. Dit vereist aandacht voor variëteit (van gewassen, spelers en producten), een goed beheer van natuurlijke hulpbronnen en het ontwikkelen van leer- en aanpassingsvermogen bij alle betrokken spelers.