Beantwoording vragen Tweede Kamer over WRR-rapport 93: Naar een voedselbeleid

In deze brief aan de vaste commissie van Economische Zaken van de Tweede Kamer, formuleert de WRR zijn antwoorden op de schriftelijke vragen die verschillende fracties hebben gesteld n.a.v. het WRR-rapport 93: Naar een voedselbeleid en de reactie van het kabinet op dit rapport.