Projectgroep Migratiediversiteit

Voorzitter

De voorzitter van de projectgroep Migratiediversiteit is prof.dr. G.B.M. (Godfried) Engbersen

Projectcoördinator

De projectcoördinator is dr. A.M. (Meike) Bokhorst

Projectgroepleden

De projectgroepleden zijn:

NB niet gelinkt zijn de leden van de projectgroep die inmiddels de WRR hebben verlaten