WRR bezoekt Vattenfall in IJmuiden

Twee keer per jaar gaat de WRR op werkbezoek. Dit najaar stond het werkbezoek in het teken van de klimaatopgave, klimaatrechtvaardigheid en de rol van bedrijven daarbij.

Vergroot afbeelding plaatje voor het nieuws over WRR bezoekt Vattenfall in IJmuiden_windmolen_noordzee
Beeld: ©Mediatheek Rijksoverheid / Fotograaf Rob Poelenjee

Als onderdeel daarvan bezocht de WRR op 11 oktober de onderhoudshub van Vattenfall in de Zeehaven IJmuiden. Vanuit deze hub beheert en onderhoudt Vattenfall het Windpark Hollandse Kust Zuid. Tijdens dit werkbezoek sprak de WRR over de dilemma’s en uitdagingen waar Vattenfall voor staat met de energietransitie en klimaatverandering. Vervolgens is uitgebreid van gedachte gewisseld en gereflecteerd op de thema’s klimaatrechtvaardigheid en klimaatbeleid na 2050. Een rondleiding over de hub gaf mooi inzicht in de totstandkoming van het windpark en de uitdagingen en innovatieve oplossingen die daarmee gepaard gaan.

De WRR gaat regelmatig op werkbezoek, ook in de regio. De werkbezoeken geven de WRR zicht op de maatschappelijke kwesties die er spelen en bieden de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen voor de diverse adviestrajecten.

Werkprogramma

De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken en stelt beleidsalternatieven voor. Om te komen tot een goed werkprogramma legt de WRR zijn oor regelmatig te luisteren bij bewindslieden, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het maatschappelijk veld.