Theorieën van de onderneming. De winst van een dynamische brede welvaartsbenadering

In Working Paper Theorieën van de onderneming. De winst van een dynamische brede welvaartsbenadering bespreekt Erik Stam hoe er binnen de vier dominerende verschillende economische theorieën van de onderneming specifiek wordt gedacht over de maatschappelijke bijdrage van ondernemingen.Terwijl de neoklassieke en contractuele theorieën die maatschappelijke bijdrage vooral zien in het optimaliseren van bestaande productieprocessen, producten en diensten (in jargon: statische efficiëntie), zien de ondernemerschaps- en evolutionaire theorie die bijdrage vooral in het vernieuwen daarvan (dynamische efficiëntie).

Dynamische brede welvaartsbenadering

In de dynamische brede welvaartsbenadering identificeren en realiseren ondernemingen op een gefocuste wijze nieuwe kansen om brede welvaart te verbeteren, op een bedrijfseconomisch rendabele wijze. De onderneming is niet alleen een middel om brede welvaart in de samenleving, buiten haar eigen grenzen te creëren, zij is ook van belang voor het ontwikkelen van de capaciteiten van haar medewerkers, als waarde voor hen. Deze capaciteitsontwikkeling van medewerkers heeft waarde op zichzelf, en staat niet per se ten dienste van de onderneming (zoals in andere theorieën van de onderneming). 

Met dit Working Paper voorziet de auteur in een conceptueel-wetenschappelijk basis voor beleid waarin bedrijven op vernieuwende wijze brede welvaart in hun eigen bedrijfsvoering en samenleving realiseren. 

Dit Working Paper is een achtergrondstudie bij het WRR-adviestraject ‘Onderneming en Maatschappij’.

De serie ‘Working Papers’ omvatten studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de auteur(s).