De legitimiteit van bedrijven in een liberale democratie.

In het Working Paper (nr. 43) De legitimiteit van bedrijven in een liberale democratie. Een politiek-theoretische benadering bespreekt auteur Rutger Claassen vier verschillende perspectieven op de aard en rol van ondernemingen vanuit de politieke theorie.

Vier politiek-theoretische perspectieven

In deze perspectieven worden ondernemingen gezien als (1) een verlengstuk van de staat ten behoeve van het publiek belang; (2) als een samenwerkingsverband van kapitaalverschaffers ten behoeve van hun financiële belang; (3) als een zelfstandige entiteit met zijn eigen doelstelling; en (4) als een samenwerkingsverband van stakeholders. De auteur benadrukt dat elk van deze perspectieven aanknopingspunten bevat voor beleidshervormingen en dat een brede blik op de aard en rol van ondernemingen dan ook meerwaarde biedt. 

Dit Working Paper is een achtergrondstudie bij het WRR-adviestraject Onderneming en Maatschappij.

De serie ‘Working Papers’ omvatten studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de auteur(s).