Toelichting op het WRR-rapport nr. 107 Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen

In deze animatie geeft de WRR een korte toelichting op het rapport Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen. Ons land staat voor urgente opgaven. Het klimaat, de arbeidsmarkt de volksgezondheid en het toekomstig verdienvermogen. De overheid kan deze vraagstukken niet alleen oplossen. We hebben hiervoor de inventiviteit van ondernemers hard nodig. Maar ondernemingen lopen tegen obstakels aan wanneer zij met hun producten of diensten een positief verschil willen maken. De overheid heeft onvoldoende oog voor de realiteit waarin ondernemingen opereren. De WRR doet daarom drie aanbevelingen.

Deze animatievideo vat samen wat er in het rapport 'Goede Zaken' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is opgenomen.

VOICE-OVER: "Ons land staat voor urgente opgaven. Het klimaat, de arbeidsmarkt de volksgezondheid en
het toekomstig verdienvermogen. De overheid kan deze vraagstukken niet alleen oplossen. We hebben hiervoor de inventiviteit van ondernemers hard nodig. Maar ondernemingen lopen tegen obstakels aan wanneer zij met hun producten of diensten een positief verschil willen maken. De overheid heeft onvoldoende oog voor de realiteit waarin ondernemingen opereren. En houdt daarnaast gevestigde bedrijven uit de wind. Om het bedrijfsleven de opgave ter hand te laten nemen moeten we de relatie tussen overheid en bedrijfsleven herijken."

Beeldtekst:
Goede zaken, WRR.

VOICE-OVER: "De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleit in het rapport 'Goede Zaken' voor een omslag in bedrijvenbeleid. De Raad doet daarmee drie aanbevelingen voor beleid dat bedrijven uitdaagt tot oplossingen voor de samenleving. Zet als eerste in op ambitieuze combinaties van beprijzing en normering. En versterk regie over regulering en toezicht. Kortom, laat goede zaken lonen."

Beeldtekst:
Laat goede zaken lonen. 

VOICE-OVER: "Wees daarnaast terughoudend met financiële steun. Heroverweeg bestaande financiële regelingen en bied steun alleen als concrete impuls voor maatschappelijke waardevolle oplossingen."

Beeldtekst:
Wees terughoudend met financiële steun.

VOICE-OVER: "En ontketen investeringen die de noodzakelijke veranderingen bevorderen. Maak overheidsaanbestedingen meer opgavegericht. En zorg voor een stevige publiek-private investeringsbank."

Beeldtekst:
Ontketen investeringen voor transities 

VOICE-OVER: "Last but not least. Dit beleid heeft alleen kans van slagen bij stabiliteit over de tijd. Dit vraagt een overheid die zich committeert aan haar eigen ambities.  Een toekomstbestendig Nederland zoekt actief naar nieuwe kansen en mogelijkheden.  Ondernemen dus. Er is werk aan de winkel."

VOICE-OVER: "Meer weten over het adviesrapport Goede Zaken? 
Lees het rapport op onze website www.wrr.nl"