Rondetafel Scandinavische en Baltische landen

Op 1 november organiseerde de WRR een rondetafel voor de ambassadeurs van de Scandinavische en Baltische landen. De bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van het WRR-project Kantelende wereldorde. Het is voor de WRR zeer waardevol om over dit project van gedachten te kunnen wisselen met het diplomatennetwerk in Den Haag.

Het perspectief van de Scandinavische en Baltische landen is in het bijzonder relevant vanwege hun ervaring en kennis met betrekking tot oude en recentere geopolitieke dreigingen en uitdagingen. Aan de rondetafel namen Zweden, Noorwegen, Finland, Estland, Denemarken en Letland deel. Als onderdeel van het project Kantelende wereldorde verzamelt de WRR via interviews en bijeenkomsten een breed scala aan perspectieven op dit onderwerp. In een eerder stadium sprak de WRR ook met Franse deskundigen [WRR spreekt Franse deskundigen over kantelende wereldorde | Nieuwsbericht | WRR].

Over Kantelende wereldorde

Met het project Kantelende wereldorde onderzoekt de WRR de opkomst van een multipolaire wereld in het licht van niet-militaire domeinen van macht. Dit varieert van grondstoffen zoals voedsel en energie, tot verschillende soorten infrastructuren, technologieën maar ook immateriële domeinen zoals kennis, migratie en narratieven. Het in kaart brengen van de dynamiek op deze domeinen vraagt bij uitstek om verschillende invalshoeken en perspectieven.