Brief aan de informateur Scenariostudie COVID-19

De WRR en de KNAW doen een gezamenlijke studie naar de brede impact van de coronacrisis en de implicaties van deze crisis voor de grote beleidsopgaven voor Nederland. Gezien het belang ervan zijn de tussentijdse resultaten aan de informateur gestuurd. In dit tussentijds bericht concluderen we dat de COVID-19 crisis nog niet is afgelopen en dat er onzekerheid is over het verdere verloop ervan. Deze onzekerheid is uitgewerkt in vijf mogelijke scenario’s. Niet alle scenario’s zijn even waarschijnlijk, maar het is belangrijk om op verschillende mogelijke ontwikkelingen voorbereid te zijn. Het gaat bij scenario’s niet om ’voorspellen’, maar om het schetsen van plausibele toekomsten om het strategisch denken te verruimen.