Cultuur herwaarderen

Op 5 maart presenteerde de WRR zijn nieuwste verkenning Cultuur herwaarderen aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aansluitend vindt er in Nieuwspoort een debat over cultuurbeleid plaats onder leiding van Ruben Maes met Roelof Balk, Joop Daalmeijer, Johan Idema, Thera Jonker en Barbara Visser.

Vergroot afbeelding Overhandiging van WRR-verkenning Cultuur herwaarderen aan minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Beeld: Phil Nijenhuis

Waarde van cultuur

In binnen- en buitenland klinkt regelmatig de vraag naar de waarde van cultuur. Het antwoord wordt daarbij steeds vaker gezocht in de sociale en economische effecten van cultuur. Ook in het cultuurbeleid zijn deze effecten centraler komen te staan en krijgt de culturele sector nieuwe doelen opgelegd. In de Verkenning pleit de WRR voor een herwaardering van het ‘culturele’ binnen het cultuurbeleid. Een sterke culturele sector is blijvend van waarde voor de Nederlandse samenleving. Daarvoor is meer focus nodig op ontwikkelingen binnen die sector zelf. Hoe valt de aansluiting tussen kunstvakonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren? Is de culturele sector voldoende voorbereid op veranderingen in de smaakpatronen van het publiek? Welke gevolgen hebben nieuwe financieringsmodellen voor het culturele landschap?

Auteurs

Cultuur herwaarderen is tot stand gekomen onder redactie van Erik Schrijvers, Anne-Greet Keizer & Godfried Engbersen en bevat bijdragen van Hasan Bakhshi, Dave O’Brien, Roberta Comunian, Koen van Eijck, Robert C. Kloosterman en de redacteuren zelf. De publicatie is vanaf 11.30 beschikbaar via deze website, in de boekhandel en via Amsterdam University Press (ISBN 978 94 6298 0303).