Reactie minister OCW op ‘Cultuur herwaarderen’

Op 8 juni ontving de Tweede Kamer Ruimte voor cultuur. Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020 van minister Bussemaker van OCW. Zij gaf in haar brief een reactie op het advies Agenda Cultuur van de Raad voor Cultuur en de WRR-Verkenning Cultuur herwaarderen.

Vergroot afbeelding Portretfoto van minister Bussemaker (gemaakt tijdens de presentatie van WRR-verkenning Cultuur herwaarderen)
Beeld: Phil Nijenhuis

Eigen waarde van Cultuur

Met haar voorgenomen beleid sluit de minister aan op de belangrijkste bevindingen uit de WRR-Verkenning. De WRR pleit hierin voor een herwaardering van het ‘culturele’ binnen het cultuurbeleid: waarbij de culturele sector niet ten dienst staat van andere beleidsterreinen, maar waarbij de aandacht in eerste plaats uitgaat naar de inhoudelijke ontwikkelingen binnen de culturele sector. In haar brief schrijft zij hierover:

“Ik neem de belangrijkste aanbevelingen van de WRR over. De eigen waarde van cultuur is ook voor mij het vertrekpunt. (...) Cultuur heeft een eigen waarde die niet enkel is te vatten in termen van sociale en economische effecten, of verbinding met andere beleidsterreinen. Uit de intrinsieke waarde van cultuur vloeien belangrijke maatschappelijke en economische waarden voort. Maar als de kunst en cultuur zélf niet van waarde zijn, dan is het zinloos die verbinding met andere maatschappelijke terreinen te zoeken.”

Gescheiden werelden

Naast ‘Cultuur herwaarderen’ verwijst de minister naar de verkenning van de WRR en het Sociaal Cultureel Planbureau Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland (november 2014).