Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - oktober 2023

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Presentatie WRR-rapport Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle

Op 30 november presenteert de WRR het rapport Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle. Veel burgers hebben te maken met grote onzekerheden en een beperkte controle over hun bestaan. In dit rapport laat de WRR op basis van gedragswetenschappelijk onderzoek zien dat de combinatie van onzekerheid en gebrek aan grip kan leiden tot een slechtere gezondheid, een bron is van maatschappelijk onbehagen en samenhangt met beelden en overtuigingen die op gespannen voet kunnen staan met de democratische rechtsstaat. De WRR nodigt met dit rapport beleidsmakers uit om vanuit grip naar beleid te kijken: hoe kan de overheid burgers meer persoonlijke controle geven, zodat zij hun levensdoelen dichterbij kunnen brengen? Het rapport wordt op 30 november aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip. Lees meer

plaatje cover het rapport over Grip
Beeld: ©WRR

WRR bezoekt Noord-West Friesland

Twee keer per jaar gaat de WRR op werkbezoek. Dit najaar bezocht de WRR de regio Noord-West Friesland. De WRR gaat regelmatig op werkbezoek, ook in de regio. De werkbezoeken geven de WRR zicht op de maatschappelijke kwesties die er spelen en mogelijk relevant zijn voor de agendering. Ook bieden de bezoeken de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen voor de lopende adviestrajecten. De adviestrajecten die in dit werkbezoek met name centraal stonden waren De deskundige overheid en Media en democratie. Lees meer

plaatje van  WRR bezoekt raadsleden in Noord-West Friesland
Beeld: ©WRR

Essay: Tijd en ruimte voor beleid

Op wetenschap gebaseerde beleidsadvisering is wezenlijk voor goed regeringsbeleid gegeven de grote maatschappelijke vraagstukken waar Nederland en zijn Europese partners voor staan. En in tijden waar vooral de ervaringen van alledag beeldbepalend zijn, mag een kennisinfrastructuur gericht op de lange termijn niet ontbreken. Dat schrijft prof. dr. Ernst Hirsch Ballin in zijn essay Tijd en ruimte voor beleid: Vooruitzichten voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid na een halve eeuw van politieke getijdewisselingen.

Hirsch Ballin schreef het essay ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de WRR. De instelling van de WRR vijftig jaar geleden was gericht op de ontwikkeling van samenhangend langetermijnbeleid. Is zulk beleid in een democratie mogelijk, en hoe kan wetenschappelijke beleidsadvisering bijdragen aan het herwinnen van vertrouwen in democratie en rechtstaat? Lees meer

Beeld: ©WRR / Sjoerd van der Hucht

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank