Presentatie WRR-rapport Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle

Op 30 november presenteert de WRR het rapport Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle. Veel burgers hebben te maken met grote onzekerheden en een beperkte controle over hun bestaan. In dit rapport laat de WRR  op basis van gedragswetenschappelijk onderzoek zien dat de combinatie van onzekerheid en gebrek aan grip kan leiden tot een slechtere gezondheid, een bron is van maatschappelijk onbehagen en samenhangt met beelden en overtuigingen die op gespannen voet kunnen staan met de democratische rechtsstaat. De WRR nodigt met dit rapport beleidsmakers uit om vanuit grip naar beleid te kijken: hoe kan de overheid burgers meer persoonlijke controle geven, zodat zij hun levensdoelen dichterbij kunnen brengen? Het rapport wordt op 30 november aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip.