Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief – speciale editie – ter gelegenheid van 50 jaar WRR

Deze speciale editie staat in het teken van ons 50-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan zijn en worden tal van feestelijkheden en activiteiten georganiseerd. Donderdag 24 maart was een bijzondere dag met én het bezoek van de koning én het lustrumsymposium. Ook lanceerden we die dag ons online lustrummagazine. Daarnaast zijn er twee podcasts gemaakt. In de eerste reflecteren zes (voormalige) raadsvoorzitters op hun ervaringen en in de tweede komen deskundigen uit de omgeving van de WRR aan het woord.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Terugblik lustrumbijeenkomst en bezoek koning

Donderdag 24 maart was een bijzondere dag voor de WRR. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de raad bracht koning Willem-Alexander ‘s ochtends een bezoek aan de raad in zijn kantoor op Buitenhof 34. Tijdens dit bezoek sprak de koning met raadsleden en wetenschappelijk medewerkers over de totstandkoming van adviezen aan de hand van de projecten ‘Weten is nog geen doen’, ‘Klimaatbeleid’ en ‘Media en democratie’. Afsluitend sprak de koning met de raadsleden over het werk van de raad in de afgelopen 50 jaar, over hoe de raad tot zijn werkprogramma komt en over actuele ontwikkelingen en trends.

’s Middags stond de WRR stil bij 50 jaar wetenschappelijke beleidsadvisering tijdens een (hybride) lustrumsymposium in theater Diligentia in Den Haag. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, sprak over het maatschappelijk belang van beleidsadvies. Professor José van Dijck, hoogleraar Media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht, ging in op de vraag hoe sociale media vertrouwen en het publieke debat beïnvloeden. Janka Stoker en Laura van Geest respectievelijk Semiha Denktas en Pieter Duisenberg reageerden op deze inleidingen. Daarna was er een geanimeerde discussie met de zaal onder leiding van dagvoorzitter Natasja van den Berg. Lees meer

twee plaatjes Bezoek koning en bijeenkomst lustrumWRR
Beeld: ©WRR/fotograaf is Martijn Beekman

Onlinemagazine: 50 jaar WRR

In het onlinelustrummagazine nemen wij u mee door de tijd in 18 verhalen. De bijdragen zijn serieus, kleurrijk en luchtig, en bieden een uniek kijkje in de keuken van de WRR. Daarbij is er oog voor 50 jaar terugkijken, voor de huidige situatie en, zoals het de WRR betaamt, voor de toekomst. Zo is er een dubbelinterview met Sjeng Kremers, de eerste voorzitter van de WRR, en Corien Prins, de huidige voorzitter. Maar ook de toekomstige generatie komt aan het woord. Verder krijgt de lezer onder andere een beeld van wie er bij de WRR werken, vertellen personen uit de omgeving van de WRR over hun ervaringen met de raad, en er is een impressie van cartoons waarin WRR-adviezen figureren. En nog veel meer.

plaatje vlog binnenkijken bij de WRR
Beeld: ©WRR

Uitgelicht: Een biografie in 10 rapporten

Aan de hand van tien rapporten die kenmerkend zijn geweest voor de blik van de raad op zowel Nederland als internationale ontwikkelingen, schetsen Godfried Engbersen, Ruth Mampuys en Erik Schrijvers in het lustrummagazine een beeld van 50 jaar WRR. Zij laten zien dat de raad in die tijd niet achter de waan van de dag heeft aangelopen, maar erin geslaagd is om – vaak tegen de politieke en maatschappelijke tijdgeest in – nieuwe beleidsopgaven te formuleren, nieuwe perspectieven voor nationaal en internationaal beleid te schetsen, actuele kwesties te relativeren en soms ook het beleid in instrumentele zin te helpen. Vaak is dat niet vanzelf gegaan. Maar in het verstaan van de tekenen van de tijd schuilt de eeuwige jeugd van de WRR, zo besluiten de auteurs.

Een biografie in 10 rapporten

plaatje artikel uitgelicht een biografie in 10 rapporten
Beeld: ©WRR/Simone Langeweg

Uitgelicht: Vlog Binnenkijken bij de WRR

In deze vlog neemt directiesecretaresse Tessa Roelofs de kijker mee langs de collega’s van de WRR. Loop met haar mee door het pand aan het Buitenhof in Den Haag waar de raad gevestigd is, neem een kijkje achter de schermen en ontmoet de mensen die er werken.

plaatje Wie werken er bij de WRR een kijkje achter de schermen
Beeld: ©WRR

Uitgelicht: Adviseren met impact

De WRR brengt adviezen uit aan regering en parlement. De vraag is wat daarmee is gebeurd. Zijn ze opgevolgd, hoe en bij wie precies? En kan de WRR daarop invloed uitoefenen? Adviezen kunnen op verschillende niveaus doorwerken bij verschillende partijen, zo betoogt Erik Schrijvers in het lustrummagazine: soms direct via de kabinetsreactie of het parlementaire debat en soms indirect, via andere partijen. Die impact is echter niet oneindig. Incidenteel is er een happy end, waarbij WRR-advies, politieke respons en implementatie samenvallen. Maar vaker verstomt na verloop van tijd de discussie en heeft de situatie een open einde.

Adviseren met impact

plaatje Binnenhof
Beeld: ©WRR/Simone Langeweg

Gastcolumn van Ineke Sluiter, president KNAW

“In een kennismaatschappij is vertrouwen in wetenschap cruciaal”, zo start prof. dr. Ineke Sluiter, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW), haar gastcolumn in het WRR-lustrummagazine. Onafhankelijkheid speelt daarbij een belangrijk rol. Dat geldt voor alle facetten van het academisch werk, en dus ook voor die momenten waarop wetenschappelijke kennis de basis vormt voor advisering aan de overheid. Zoals het geval is bij zowel WRR als KNAW. De wetenschapper moet haar of zijn onafhankelijkheid beschermen, de overheid heeft de verantwoordelijkheid om die gedisciplineerd te respecteren. En dat is van belang om het maatschappelijk vertrouwen in de wetenschap op peil te houden.

Onafhankelijkheid

plaatje gastcolumn van Ineke Sluiter, president KNAW
Beeld: ©KNAW/Inge Hoogland

Podcast: De buitenwereld over het werk van de WRR

Naast de podcast waarin zes (voormalige) WRR-voorzitters hun persoonlijke ervaringen met de raad delen, is er nu ook een speciale lustrumpodcast waarin mensen van buiten vertellen over het werk van de WRR. De gesprekken leiden langs thema’s die de WRR vanaf de oprichting bezighouden: publieke sector, overheid, innovatie en bedrijfsleven, technologie, klimaat en internationalisering. Aan het woord komen: Kees Vendrik, Joyeeta Gupta, Wendy Asbeek Brusse, Pieter Winsemius, José van Dijck en Thom de Graaf. Lees meer

plaatje podcast Vogelvlucht 19 De buitenwereld over het werk van de WRR
Beeld: ©WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank