Vlog "Binnenkijken bij de WRR"

(Op een bordje aan een monumentaal pand staat: WRR, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In een kantoor zit Tessa Roelofs:)

LEVENDIGE MUZIEK

TESSA ROELOFS: Dag allemaal, ik ben Tessa Roelofs, directiesecretaresse
bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
In deze vlog neem ik jullie mee langs een aantal collega's van ons
en die gaan jullie meer vertellen over wat zij bij de WRR doen.

(Een bordje met daarop: voorzitter. Nadat Tessa op een deur heeft geklopt, videobelt ze met een vrouw.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

TESSA: Hoi Corien, kan jij mij vertellen
wat je bijvoorbeeld op dit moment vanuit huis voor de WRR doet?
CORIEN PRINS: Ik was toevallig net de raadsvergadering voor morgen
aan het voorbereiden. We hebben een breed samengestelde raad,
acht raadsleden met een achtergrond in verschillende disciplines.
We hebben een arts in huis, een jurist, een bestuurskundig socioloog, een econoom.
Kortom, breed samengesteld.
Dat zijn, nog even los van een goede man-vrouwverhouding,
allemaal mensen die zowel topwetenschapper zijn
als de nodige ervaring hebben op een beleidsterrein
en daarmee in staat om wetenschap naar beleid te vertalen.
Morgen tijdens de raadsvergadering hebben we een goede discussie
over een projectvoorstel dat voorligt, althans de teksten, voor een advies.
Daar hebben we morgen stevige, goede, inhoudelijke
en ook vaak enorm inspirerende discussies op.
We maken die rapporten met elkaar via onder meer de vergadering van morgen.
Dus dan ben ik ook in mijn hoofd inhoudelijk de piketpalen aan het neerzetten.
Dan gaan we nu kijken bij onze collega Mark Bovens.
Hij is raadslid bij ons. Kijken of hij tijd voor ons heeft.

(Ze klopt op een witte deur.)

Hoi Mark.
MARK BOVENS: Als raadslid heb ik twee soorten verantwoordelijkheid.
Aan de ene kant ben ik individueel een soort portefeuillehouder.
Ik ben trekker vanuit de raad voor meerdere projecten.
Samen met de projectleiders zorg je ervoor dat het project goed loopt.
Ik ben zelf ook meeschrijvend voorman.
In vrijwel alle projecten waar ik zit,
schrijf ik ook mee aan de rapporten en aan de verkenning.
Aan de andere kant ben je als raadslid ook lid van de raad.
Dus een collectieve verantwoordelijkheid.

(Tessa klopt weer op een deur en stapt een kantoor binnen.)

Hoi Frans.
Kan jij ons iets vertellen over wat jij voor de WRR doet?
FRANS BROM: Ik ben de directeur van het bureau.
Dus ik stuur het bureau aan dat de raad ondersteunt
en daarom ben ik ook secretaris van de raad.
Ik verbind bureau en raad aan elkaar.

(Nadat Tessa een trap is afgekomen, klopt ze opnieuw op een deur en zit even later bij een man in z'n kantoor.)

Will, kan jij mij iets vertellen over jouw project waaraan je werkt bij de WRR,
en het feit dat je ook hoogleraar bent en hoe je dat combineert.
WILL TIEMEIJER: Ik werk samen met een aantal collega's
aan een project dat heet: Onzekerheid en onbehagen.
Dat gaat erover dat veel mensen zich onzeker voelen over hun leefsituatie.
Dat onderzoeken we en ook of dat effect heeft
op gevoelens van maatschappelijk onbehagen.
Dus dat is mijn project.
Daarnaast speel ik ook één dag in de week
hoogleraar gedragswetenschappen en beleid
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Dat werk laat zich heel erg goed combineren met mijn werk hier
omdat ik bij de WRR een van de mensen ben die zich gespecialiseerd heeft
in wat je het gedragswetenschappelijk perspectief van beleid zou kunnen noemen.

(Tessa klopt op een deur en groet een vrouw die achter een bureau zit.)

TESSA: Hoi Monique. MONIQUE STEIJNS: Hoi, hallo.
Ik heb de afgelopen twee jaar gewerkt
in de projectgroep Kunstmatige intelligentie op publieke waarden.
En op dit moment werk ik aan een ander project en dat is de evaluatie van de WRR.
En in de voorbereiding van die evaluatie,
de WRR laat zichzelf om de vijf jaar evalueren door een externe commissie,
en in de voorbereiding daarvan ben ik bezig met het opstellen van een zelfevaluatie,
waarbij de WRR kijkt naar hoe ze in de komende raadsperiode gaat fungeren
en hoe ze in de afgelopen vijf jaar hebben voldaan aan de vorige aanbevelingen.

(Tessa komt een kantoor in.)

Hoi Kinnema.
KINNEMA VAN EIK: Ik ben informatiespecialist
en ik haal informatie van de buitenwereld naar binnen bij de WRR voor mijn collega's.
Die stel ik weer beschikbaar, en dat beschikbaar stellen
doe ik door middel van het Omgevingsbeeld, dat is een wekelijkse publicatie.
Ik doe dat door middel van jaar- en kwartaalrapportages.
En ik doe dat door middel van mediabeelden,
zodat al mijn collega's goed op de hoogte zijn van wat er in de buitenwereld gebeurt.

(Tessa opent een deur.)

GEKLOP

TESSA: Kan jij ons vertellen wat de afdeling communicatie allemaal doet bij de WRR?
PAUL VAN DEN BERG: De afdeling communicatie is verantwoordelijk
voor de vormgeving, productie en presentatie van een rapport.
Denk daarbij aan het corrigeren van drukproeven,
het maken van video's, het maken van podcasts,
maar ook het onderhouden van perscontacten
valt onder de afdeling communicatie.

(Bij een koffiemachine groet Tessa een vrouw.)

TESSA: Hey Magda. MAGDA DE WIT: Hey.
Ik werk als projectsecretaresse op het secretariaat.
Het secretariaat is de spil van de WRR.
Een van mijn taken is het ondersteunen van de projectgroepen.
Dat wil zeggen, zodra ze een rapport uitbrengen, werk ik met hen samen
om zowel de deelnemerslijsten te maken als de bijeenkomsten te organiseren.
En tijdens de bijeenkomst functioneer ik als gastvrouw.
Dit was onze vlog. Ik hoop dat jullie het interessant vonden.
Mochten jullie meer informatie willen hebben over de WRR,
dan is dit te vinden in ons lustrummagazine, dat op onze site te vinden is.
Dag allemaal.

(Het beeld wordt zwart.)