Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - juli 2021

De zekerheid van de baan?

In het Working Paper Zekerheid van de baan? Deelstudie naar onzekerheid over werk en inkomen voor verschillende groepen werkenden onderzoekt Phylicia Codrington de mate waarin verschillende groepen werkenden worden geraakt door onzekerheid op het gebied van werk en inkomen en welke mogelijkheden zij hebben om met de onzekerheid om te gaan of deze te reduceren. Codrington was van juni 2018 tot en met juni 2021 lid van de wetenschappelijke staf van de WRR.

De zekerheid van de baan?

Beeld: ©ANP / Koen Suyk

Vervang de standaardindeling westers/niet-westers in onderzoek en beleid door meervoudige indelingen

De standaardindeling westers/niet-westers van herkomstlanden dient in onderzoek en beleid vervangen te worden door meervoudige indelingen. Daarvoor pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in de policybrief Afscheid van westers en niet-westers: naar meervoudige indelingen van herkomstgroepen. Het gebruik van het herkomstland van personen in onderzoek en beleid is legitiem, maar de standaardindeling in westers/niet-westers dient te worden vermeden. Beter is het om de clustering van herkomstlanden af te laten hangen van de onderzoeks- of beleidsvraag.

Vervang de standaardindeling westers/niet-westers in onderzoek en beleid door meervoudige indelingen

cover Afscheid-van-Westers-en-Niet-Westers_website
Beeld: ©WRR

Geld en Schuld in een internationale context

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de internationale uitgeverij Springer hebben het rapport Money and Debt: The Public Role of Banks gepubliceerd. Dit rapport legt uit hoe geldcreatie werkt en biedt een grondige maar zeer toegankelijke analyse van de werking van ons huidige financieel-monetaire systeem. Hoewel het onderzoek is gericht op de situatie in Nederland, bevat het inzichten die van belang kunnen zijn voor beleidsmakers en onderzoekers in andere (EU-)landen en op EU-niveau.

Geld en Schuld in een internationale context

Beeld: ©WRR

WRR-notitie in het licht van start EU-conferentie Toekomst Europa

Zondag, 9 mei (Europadag), startte de EU-conferentie over de toekomst van Europa. Ook in Nederland speelt de discussie over dit belangrijke thema. Als onderdeel daarvan zegde de minister-president de Kamer op 18 februari 2020 toe de WRR te raadplegen. Dit heeft geresulteerd in een notitie over de versterking van het EU-beleid op basis van het eerdere WRR-rapport Europese Variaties.

Beeld: ©WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank