Versterking EU-beleid op basis van Europese variaties

Ter gelegenheid van de start van de EU-conferentie over de toekomst van Europa, bracht de WRR een notitie uit over mogelijkheden om Europese samenwerking zo aan te pakken dat nationale democratieën hun eigen rol kunnen blijven spelen.

Click here for the English version: Strengthening EU Policy based on European Variations as a Key to Cooperation.