Zekerheid van de baan? Deelstudie naar onzekerheid over werk en inkomen voor verschillende groepen werkenden

In het Working Paper Zekerheid van de baan. Deelstudie naar onzekerheid over werk en inkomen voor verschillende groepen werkenden (nr. 44) onderzoekt Codrington de mate waarin verschillende groepen werkenden worden geraakt door onzekerheid op het gebied van werk en inkomen en welke mogelijkheden zij hebben om met onzekerheid om te gaan  of deze te reduceren.

Dit Working Paper is een achtergrondstudie bij het WRR-adviestraject 'Grip (voorheen 'Onzekerheid en Onbehagen')'.

De serie ‘Working Papers’ omvatten studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de auteur(s).