Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - juli 2020

Meer veerkracht in samenleving nodig bij aanpak coronacrisis

De coronacrisis heeft grote economische, maatschappelijke en politieke gevolgen. Hoewel er in ons land veel goed is gegaan tijdens deze crisis, signaleert de WRR ook een opeenstapeling van financiële en gezondheidsrisico’s bij kwetsbare mensen, een beperkt incasseringsvermogen van het bedrijfsleven en een moeizame internationale samenwerking. Met zijn notitie Kwetsbaarheid en veerkracht wil de WRR de regering en het parlement ondersteunen bij de aanpak van de coronacrisis.

De WRR heeft acht aandachtsgebieden geformuleerd die in de notitie worden toegelicht. De komende periode publiceert de WRR ook een aantal artikelen in de rubriek 'WRR en Corona' waarin er dieper op deze verschillende aandachtsgebieden wordt ingegaan. In het eerste artikel 'Coronacrisis vraagt om debat over digitalisering' gaan de auteurs Haroon Sheikh en Corien Prins dieper in op kansen en risico's van digitalisering. 

Meer veerkracht in samenleving nodig bij aanpak coronacrisis

Acht reflecties op de langetermijngevolgen van de coronacrisis

ESAF-bijeenkomst over advisering in de coronacrisis

Op woensdag 24 juni organiseerde het European Science Advisors Forum (ESAF) een virtuele bijeenkomst naar aanleiding van de coronacrisis. De bijeenkomst stond in het teken van de lessen die uit de coronacrisis getrokken kunnen worden voor wetenschappelijke advisering.

ESAF-bijeenkomst over advisering in de coronacrisis

Beeld: ©ESAF

WRR agendeert thema onderneming en maatschappij

De WRR heeft het project onderneming en maatschappij toegevoegd aan zijn werkprogramma. Een goede verhouding tussen het bedrijfsleven en de samenleving is van groot belang voor beiden, maar geen vanzelfsprekendheid. Met dit adviestraject beoogt de WRR bij te dragen aan het debat over hoe deze verhouding toekomstbestendig kan worden gemaakt. Daarbij onderzoeken wij de maatschappelijke betekenis en positie van het Nederlandse bedrijfsleven. Wat mag de Nederlandse samenleving verwachten van de maatschappelijke rol van ondernemingen? En wat kunnen en willen bedrijven zelf?

WRR agendeert thema onderneming en maatschappij

Beeld: ©Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

WRR lanceert podcast ‘Vogelvlucht’

In de reeks ‘Vogelvlucht’ duiken we in de achtergrondverhalen van de WRR. Verschillende onderwerpen, zoals ‘de toekomst van werk’, ‘artificiële intelligentie’ en de coronacrisis komen aan bod. De eerste drie afleveringen zijn al te beluisteren op onze website. Aflevering één staat in het teken van de WRR zelf: ‘Het verhaal van de WRR’. In de tweede aflevering 'Reflecties op de coronacrisis' reflecteren raadslid Catrien Bijleveld en Bart Stellinga op de coronacrisis. De derde aflevering gaat over het rapport 'Het betere werk' waarin de auteurs Godfried Engbersen, Monique Kremer en Robert Went de huidige knelpunten in onze arbeidsmarkt en aanbevelingen bespreken. 

WRR lanceert podcast ‘Vogelvlucht’

Beeld: ©WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank