Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - februari 2020

Staatssecretaris Mona Keijzer spreekt op de WRR-lecture 2020

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft toegezegd te spreken op de WRR-Lecture over Artificiële Intelligentie (AI) op 5 maart in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Staatssecretaris Keijzer presenteerde op 8 oktober 2019 het Strategisch Actieplan voor AI van het kabinet. De ontwikkeling en toepassing van AI biedt grote kansen en uitdagingen die vragen om sterke samenwerking tussen bedrijven, overheden, onderwijs/wetenschap en maatschappelijke organisaties.

Portretfoto van staatssecretaris Mona Keijzer
Beeld: Martijn Beekman

WRR-rapport 102: Zet nu in op kwaliteit van werk

Nieuwe technologie, de toename van flexibel werk en de intensivering van werk kunnen grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van werk. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseert bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid in te zetten op goed werk voor iedereen die wil en kan werken. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in ons land: voor de economie en voor de sociale samenhang. Dit staat in het WRR-rapport Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht dat werd gepresenteerd op woensdag 15 januari aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.
 

WRR-rapport 102: Zet nu in op kwaliteit van werk

Overhandiging WRR-rapport door Godfried Engbersen aan minister Wouter Koolmees

Minister-president Rutte bezoekt de WRR

Donderdag 30 januari bracht minister-president Rutte een bezoek aan de WRR. De minister-president (MP) bezoekt de raad twee keer per jaar. Het periodieke bezoek van de MP aan de raad, geeft betrokkenen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het werkprogramma van de WRR. En kunnen de raadsleden achtergrondinformatie gegeven over recente en aankomende publicaties.

Minister-president Rutte bezoekt de WRR

Portretfoto van minister-president Mark Rutte

Wetenschap in beleidsadvisering

Johannes Klumpers gaf op dinsdag 21 januari 2020 een lezing aan de medewerkers en raadsleden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over wetenschappelijke beleidsadvisering. Klumpers is hoofd van de unit Scientific Advice Mechanism (SAM) in Brussel. SAM is een onafhankelijke organisatie die de Europese Commissie adviseert op basis van wetenschappelijke kennis bij de totstandkoming van beleid.
 

Wetenschap in beleidsadvisering

Johannes Klumers geeft een lezing aan de leden van de raad en staf

Monique Kremer nieuwe voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van prof. dr. M. Kremer tot voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De benoeming is voor 4 jaar en gaat in op 1 maart 2020. Monique Kremer blijft bijzonder hoogleraar Actief burgerschap, afdeling Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij zal haar werkzaamheden bij de WRR de komende maanden afronden.

Monique Kremer nieuwe voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

Uitsnede protretfoto van Monique Kremer
Beeld: ©WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank