Minister-president Rutte bezoekt de WRR

Donderdag 30 januari bracht minister-president Rutte een bezoek aan de WRR. De minister-president (MP) bezoekt de raad twee keer per jaar.  

De WRR informeert en adviseert de regering over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. De raadsleden van de WRR zijn onafhankelijke wetenschappers en als hoogleraar aan één van de Nederlandse universiteiten verbonden. Ze verdelen hun tijd tussen werkzaamheden bij de WRR en de universiteit.

Werkprogramma en publicaties

Het periodieke bezoek van de MP aan de raad, geeft betrokkenen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het werkprogramma van de WRR. En kunnen de raadsleden achtergrondinformatie geven over recente en aankomende publicaties. Een van de onderwerpen die vandaag op de agenda stond was dan ook het recent gepubliceerde WRR-rapport ‘Het betere werk’