Wetenschap in beleidsadvisering

Johannes Klumpers gaf op dinsdag 21 januari 2020 een lezing aan de medewerkers en raadsleden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over wetenschappelijke beleidsadvisering. Klumpers is hoofd van de unit Scientific Advice Mechanism (SAM) in Brussel. SAM is een onafhankelijke organisatie die de Europese Commissie adviseert op basis van wetenschappelijke kennis bij de totstandkoming van beleid.

De directe aanleiding voor de lezing is het recent gepubliceerde advies van SAM: Scientific Advice to European Policy in a complex world. Het advies is gericht op de beleidsmakers van de Europese Commissie. En is relevant voor de wijze waarop de Europese Commissie met wetenschappelijke kennis omgaat. Kwalitatief hoogstaande wetenschappelijke kennis vormt de basis voor goede wetenschappelijke beleidsadvisering.

Kwaliteitsbewaking

Het advies omvat een reflectie op het ambacht van wetenschappelijke beleidsadvisering en bevat interessante aanbevelingen, onder meer over het belang van kwaliteitsbewaking. Hoe ga je om met onzekerheid ? En met controverse ? Hoe zorg je voor vertrouwen in wetenschappelijke kennis ? In de discussie is er gesproken over hoe om te gaan met biases, en hoe de verschillende wetenschappelijke disciplines tot een optimale samenwerking kunnen komen. Zowel de WRR als SAM stellen hierin het belang en de toegevoegde waarde van werken in multidisciplinaire teams voorop. 

Het advies en de daarop volgende discussie sluit daarmee goed aan op de discussie die de wetenschappelijke medewerkers en raadsleden van de WRR met regelmaat met elkaar voeren. Het uitwisselen van ideeën en ervaringen met andere wetenschappelijke beleidsadviseurs, in binnen- en buitenland, is daar een zinvolle aanvulling op.