Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - juli 2019

Kabinetsreactie Geld en schuld

Het kabinet heeft zijn reactie gepubliceerd met betrekking tot rapport 100: Geld en schuld. De publieke rol van banken.

Lees de kabinetsreactie

Minister Hoekstra geeft toelichting op de kabinetsreactie

Internationaal AI-beleid

In juni is een Working Paper verschenen als voorstudie voor het project Artificiële intelligentie.

Lees meer

Kaart WP34

ESAF conferentie in Dublin

Afgelopen juni kwam het European Science Advisors Forum bij elkaar. Zij spraken over modellen van advisering, communicatie over wetenschap en de rol van burgers bij wetenschap en advisering.

Lees verder over deze bijeenkomst

Working Paper over verblijfsduur immigranten

Onlangs verscheen een Working Paper met de titel: Verblijfsduur immigranten: migratieredenen en herkomstgebieden.

Lees verder

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank