ESAF conferentie in Dublin

Op 26 en 27 juni  vond in Dublin de conferentie plaats van het European Science Advisors Forum (ESAF) en het International Network of Government Science Advisors (INGSA). Gastheer van de bijeenkomst voor vertegenwoordigers uit heel Europa was professor Mark Ferguson, directeur-generaal van de Science Foundation Ierland en Chief Scientific adviseur van de regering van Ierland. De WRR is voor drie jaar coördinator van ESAF, samen met de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

Programma in Dublin

Het programma in Dublin bestond uit een reeks van bijdragen van internationale sprekers en panelleden, gevolgd door levendige discussies met de zaal. Thema’s die aan de orde kwamen: verschillende modellen van advisering in het licht van de politiek-bestuurlijke context, communicatie over wetenschap en de rol van burgers bij wetenschap en advisering.

Best practices

Professor Frans Brom (ESAF coördinatieteam en directeur van de WRR en Anne-Greet Keizer (executive secretary ESAF en wetenschappelijk medewerker WRR) verzorgden een workshop  getiteld ‘Best Practices in Science Based Strategic Advice’. ESAF leden uit Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Zwitserland en Finland deelden in deze workshop ervaringen over het belang van timing  en het betrekken van belanghebben. Belangrijke les was dat contact met belanghebbenden in een vroeg stadium bijdraagt aan een succesvolle ‘landing’ van een advies.

Meer over de conferentie en de ESAF