Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - december 2019

Beleidsthema's voor de lange termijn

Hoe geven we onze sociale zekerheid vorm in een flexibiliserende arbeidsmarkt? Kunnen we kunstmatige intelligentie benutten zonder af te doen aan privacy, gelijke behandeling en transparantie? Op welke manier positioneren we ons als klein land in een wereld van toenemende internationale spanningen? Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 moet de nieuwe regering beleidskeuzes maken op  o.a. deze complexe vraagstukken. Met het memo Beleidsthema's voor de lange termijn. Memo aan de programmacommissies wil de WRR de programmacommissies van politieke partijen ondersteunen.

Beleidsthema’s voor de lange termijn

Cover van WRR-publicatie Beleidsthema's voor de lange termijn
Beeld: ©WRR

Beleid maken vanuit een realistisch perspectief op de burger

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) organiseerde samen met het Programma Rechtsbijstand van het ministerie van Justitie en Veiligheid twee expertsessies. Het doel was te komen tot praktische handvatten en inzichten. Hoe kunnen de verschillende onderdelen van de doenvermogentoets toegepast worden bij het ontwerpen van beleid en regelgeving?

Beleid maken vanuit een realistisch perspectief op de burger

Beeld: ©WRR

Presentatie WRR-rapport 'Het betere werk' op 15 januari 2020

Woensdagavond 15 januari 2020 presenteert de WRR het afsluitende WRR-rapport Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De onderzoekers Godfried Engbersen, Monique Kremer en Robert Went geven allereerst een toelichting op het rapport. Minister Koolmees zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen en al een eerste reactie geven.

WRR-rapport 102: Zet nu in op kwaliteit van werk

Decoratieve illustratie: omslagillustratie van de cover van het rapport Het betere werk
Beeld: ©WRR

De WRR-nieuwsbrief nu ook voor een internationaal publiek

December 2019 is de eerste Engelstalige WRR-nieuwsbrief een feit. Abonnees worden via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de (internationale) activiteiten en de Engelstalige publicaties van de WRR. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de WRR-website. Indien u mensen uit uw eigen netwerk wilt attenderen op het bestaan van deze nieuwsbrief, wordt dit natuurlijk op prijs gesteld.

WRR-Newsletter - December 2019

Beeld: ©WRR

De WRR wenst u een inspirerend 2020!

Beeld: ©WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank