Beleidsthema’s voor de lange termijn

Hoe geven we onze sociale zekerheid vorm in een flexibiliserende arbeidsmarkt? Kunnen we kunstmatige intelligentie benutten zonder af te doen aan privacy, gelijke behandeling en transparantie? Op welke manier positioneren we ons als klein land in een wereld van toenemende internationale spanningen? Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 moet de nieuwe regering beleidskeuzes maken op  o.a. deze complexe vraagstukken. Met het memo Beleidsthema's voor de lange termijn. Memo aan de programmacommissies wil de WRR de programmacommissies van politieke partijen ondersteunen.

Voorbereiden op de verkiezingen

Hoewel de verkiezingen pas begin 2021 plaatsvinden, starten de programmacommissies van de politieke partijen aankomend jaar met het opstellen van de verkiezingsprogramma’s. De WRR wil met dit memo de commissies ondersteunen bij het formuleren van een visie op de grote vraagstukken waar ons land de komende jaren voor komt te staan.

Zes beleidsthema's

Gebaseerd op het werk van de afgelopen jaren is de WRR tot 6 beleidsthema's gekomen die van belang zijn voor Nederland op de lange termijn: Flexibiliteit en zekerheid, Samenleven in verscheidenheid, Veerkrachtige en duurzame economie, Digitalisering en overheidsbeleid, Waardegedreven openbaar bestuur en Internationale coördinatie en veiligheid in een multipolaire wereld.

In de volgende kabinetsperiode zullen deze thema’s hoog op de agenda staan. Door ze al ruim voor de hectiek van de verkiezingsdebatten en formatie onder de aandacht van de programmacommissies te brengen geeft de WRR invulling aan zijn taak als onafhankelijk strategisch adviseur op de lange termijn.