Nieuwe raadsleden: Ab Klink en Tanja van der Lippe

Per 1 juli 2024 zijn Ab Klink en Tanja van der Lippe toegetreden tot de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid. Klink is hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van der Lippe is als hoogleraar Sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties verbonden aan de Universiteit Utrecht. Met het aantreden van de nieuwe raadsleden heeft de raad afscheid genomen van de adviserende leden Ernst Hirsch Ballin en Godfried Engbersen.

Januari 2023 startte de nieuwe raadsperiode die loopt van 2023 tot 2027. De huidige samenstelling van de raad is:

  • Corien Prins (voorzitter) – hoogleraar Recht en Informatisering, Tilburg University
  • Catrien Bijleveld – hoogleraar Methoden en technieken van empirisch-juridisch en criminologisch onderzoek, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Andrea Evers – hoogleraar Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden
  • Paul ’t Hart – hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Utrecht
  • Suzanne Hulscher – hoogleraar Waterbouwkunde en waterbeheer, Universiteit Twente
  • Ab Klink – hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Maarten Lindeboom – hoogleraar Economie, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Tanja van der Lippe – hoogleraar Sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties, Universiteit Utrecht
  • Mathieu Segers † – hoogleraar Europese geschiedenis en integratie, Maastricht University
  • Casper de Vries – hoogleraar Monetaire economie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Over de raad

Raadsleden zijn onafhankelijk en functioneren zonder last en ruggespraak. Bij de samenstelling van de raad wordt op individueel niveau gekeken naar wetenschappelijke kwalificaties, affiniteit met beleidsvraagstukken en bij voorkeur bestuurlijke dan wel politiek-bestuurlijke ervaring. Verder is ook de diversiteit in wetenschappelijke disciplines van belang.

Over de WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) informeert en adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. Van kunstmatige intelligentie tot migratiediversiteit en van houdbare zorg tot de toekomst van werk. De adviezen van de WRR zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op de lange termijn. De WRR werkt onafhankelijk, multidisciplinair en sectoroverstijgend.