Grip op geld

‘Maak persoonlijke controle en grip het uitgangspunt bij schuldhulpverlening’ betoogde WRR-onderzoeker Will Tiemeijer op het (jaarlijkse) congres van NVVK, de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening in Nederland op 14 mei in Utrecht. Tiemeijer liet zien waarom het grip belangrijk is in het leven van mensen, en ging in op de vraag wat schuldhulpverleners kunnen doen om mensen zoveel mogelijk grip op hun financiën te geven.

Nederland kent meer dan 600.000 mensen met problematische schulden. Een kwart van hen meldt zich aan bij de schuldhulpverlening. Een belangrijk doel van die schuldhulpverlening is dat mensen weer financieel zelfredzaam worden. Hoe kun je dat bereiken? Tiemeijer legde uit waarom ‘ervaringen van grip’ hierbij van sleutelrol spelen, en reikte vervolgens handvatten aan om dat soort ervaringen te bevorderen.

Grip

Eind 2023 publiceerde de WRR het rapport Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle. In dit rapport laat de WRR op basis van gedragswetenschappelijk onderzoek zien dat de combinatie van onzekerheid en een gebrek aan grip kan leiden tot een slechtere gezondheid, een bron is van maatschappelijk onbehagen en samenhangt met beelden en overtuigingen die op gespannen voet kunnen staan met de democratische rechtsstaat. Kijk de presentatie van het rapport en de toelichting door de hoofdauteurs terug in deze korte video.

De WRR nodigt beleidsmakers uit om vanuit grip naar beleid te kijken: hoe kan de overheid burgers meer persoonlijke controle geven, zodat zij hun levensdoelen dichterbij kunnen brengen? Want vanuit het perspectief van grip naar beleid kijken leidt tot een beter begrip van maatschappelijke problemen en mogelijk nieuwe oplossingen.

Denkkader

Om  beleidsmakers te faciliteren in het toepassen van grip-denken, heeft Will Tiemeijer een set van hulpmiddelen gemaakt die helpen bij het toepassen van grip-denken in de praktijk. Welke factoren zijn van belang bij grip? Welke vragen moet je daarbij in overweging nemen? Wat zijn concrete voorbeelden van beleid en uitvoering die grip bevorderen? Deze publicatie biedt handvatten voor mensen die die het concept grip concept willen naar beleid en uitvoering. De publicatie wordt begin juni verwacht.