Op weg naar een adaptief klimaatbestuur

In het Working Paper, getiteld Klimaatkennis voor de lange termijn. Naar een adaptief klimaatbestuur stelt Arthur Petersen, hoogleraar wetenschap, technologie en beleid aan University College London, een aantal vragen voor het lange termijn klimaatbeleid centraal. Welke kennis is nu en in de toekomst nodig voor het maken van klimaatbeleid voor de lange termijn? En welke kennisorganisatie hoort daarbij op de korte, de middellange en de lange termijn? 

Hoe zou een kennisorganisatie zich moeten opstellen om om te kunnen gaan met onzekerheden en nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op de lange termijn? Het Working Paper (WP) gaat over klimaatkennis voor de lange termijn, het jaar 2050 en daarna. Hoe kan het openbaar bestuur in Nederland op nationaal niveau het beste zorgen voor een adaptief klimaatbestuur?

Instituties

De uitwerking van deze vragen worden geïllustreerd aan de hand van de mogelijke toekomst van de Wetenschappelijke Klimaatraad, de kennisfunctie voor het Deltaprogramma en het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland. Deze instituties zouden gezamenlijk bij kunnen dragen aan een adaptief klimaatbestuur. Petersen komt tot deze suggesties door een schets te maken van de stand van kennis over het klimaatprobleem na 2050. Bovendien maakt hij een analyse van de rol van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) op de mondiale science-policy interface, tot op heden en op de lange termijn.

Dit WP is een achtergrondstudie bij het WRR-adviestraject ‘Klimaatbeleid’.

De serie ‘Working Papers’ omvatten studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de auteur(s).